Sonja Smit lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

IMG_8024Sonja Smit uit Den Hoorn (37 jaar) is door het partijbestuur van OGP Midden-Delfland als enige kandidaat voorgedragen voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Als fractievoorzitter van OGP heeft Sonja de aflopende raadsperiode laten zien zich politiek te kunnen onderscheiden. Mede door haar optreden is de OGP-fractie een actieve raadsfractie met een duidelijk eigen geluid, die constructief samenwerkt in de huidige coalitie. Sonja is vooral bekend door haar pleidooien voor burgerparticipatie en het versterken van de groene kwaliteit van Midden-Delfland. Als moeder van drie kinderen is ze bovendien actief betrokken bij de basisscholen en het verenigingsleven in Den Hoorn.

Sonja Smit reageert: “Ik ben blij met deze voordracht en de steun van bestuur en fractie. Ik zie erg uit naar een nieuwe raadsperiode. We hebben een goede club mensen en we zien ontzettend veel kansen voor Midden-Delfland. We werken nu hard aan lopende dossiers en de begroting voor de komende jaren, maar we zijn ook al bezig met ons verkiezingsprogramma. Zodra dat is vastgesteld, storten we ons vol in de campagne. Ook in de volgende periode gaan we weer voor een eigen ‘groen’ geluid in Midden-Delfland!”

Het bestuur van OGP Midden-Delfland is bijzonder ingenomen met het feit dat Sonja zich ook de volgende raadsperiode in wil zetten voor Midden-Delfland. De ledenvergadering die de hele kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vaststelt, is voorzien op 30 november aanstaande.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.