De ene lokale partij is de andere niet

Voor degenen die de laatste Schakel van afgelopen donderdag hebben gemist plaatsen we hier nog even de gepubliceerde tekst van onze fractievoorzitter Jakob Jongsma.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij een aantal speerpunten opgenomen die wij belangrijk vinden voor de komende jaren: extra woningen bouwen in de dorpskernen en het buitengebied open en groen houden. Het open gebied is namelijk de kern van ons bestaan als Midden-Delfland en daar maken we ons als OGP al veertig jaar hard voor. In ons bijzondere landschap zijn de boeren de dragers en beheerders van ons gebied, de recreant is hier een graag geziene gast. Een ander punt waar de OGP en Mijn partij op verschillen is de mate waarin we ons willen inzetten voor de verduurzaming van onze energie. De OGP wil van het gas af en samen met de inwoners de komende jaren stappen maken om dat ook voor iedereen haalbaar te maken.

Onze collega’s van Mijn Partij staan hier anders in: zij willen wel bouwen in het buitengebied en in hun visie is de boer als landschapsbeheerder ondergeschikt aan de recreanten. Ook het bieden van hulp aan de inwoners om snel van het gas af te komen is voor hun geen speerpunt. Omdat Mijn Partij de grootste is geworden bij de verkiezingen heeft zij de regie in het vormen van een coalitie. Uit de gesprekken die we met Mijn Partij gevoerd hebben, is duidelijk geworden dat onze doelen niet dichterbij komen als we gaan samenwerken. Dat maakt dat we ervoor hebben gekozen geen verdere gesprekken te gaan voeren.

CDA, VVD en Mijn Partij zijn nu aan zet om te onderzoeken of ze samen afspraken kunnen maken voor de komende vier jaar. De komende weken zal blijken hoe groot de overeenkomsten en verschillen tussen deze partijen zijn en of er een dagelijks bestuur met wethouders kan worden gevormd. Vanuit OGP volgen we deze ontwikkeling met interesse, ondertussen blijven we werken aan de doelen die wij belangrijk vinden.

Het bestuur is heel blij met deze update over de coalitie besprekingen. Het geeft veel duidelijkheid waar we nu staan en waarom.

Het is natuurlijk niet het enige waar we voor (blijven) staan. In ons verkiezingsprogramma hebben we ons ook uitgesproken voor bv

  • Sociale woningbouw waar we inzetten op gemiddeld 30% sociale woningbouw en een inzet op de realisatie van extra middenhuur woningen via de woningstichting.
  • Instellen van een zelfbewoningsplicht die geldt voor verwanten tot de tweede graad (een huis kopen voor je kinderen of ouders blijft dus mogelijk)
  • Beschermen van stiltegebieden en vrijwaring tegen de overlast van zuipschuiten door aanpassing APV en handhaven daarvan.
  • Het behouden van dorpswethouders
  • Verblijfsvriendelijke gebieden in de dorpskernen met groen, speelruimte voor kinderen, zitjes en aantrekkelijke aankleding
  • Het met hulp van inwoners ontwikkelen en onderhouden van groen binnen kernen, bv door adoptie van een stukje groen

Allemaal zaken die voor de OGP belangrijk zijn.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.