Anja Kardol draagt raadslidmaatschap over

Anja KardolBeste leden van OGP en andere belangstellenden,

Eind september zal ik mijn raadszetel overdragen aan onze fractiegenoot Niek Knaap. Ik vind het prettig om dit besluit, zo net voor de eindstreep, nog wat nader aan u te kunnen toelichten. Vooral in Maasland hebben veel mensen hun vertrouwen aan mij gegeven (op mij gestemd) en verdienen voor mijn gevoel wat extra uitleg.

De reden van mijn vertrek is eigenlijk best simpel uit te leggen: wegens het lastig combineren van privé, werk en raadswerkzaamheden. Raadslid zijn vraagt gemiddeld 16 uur per week, naast een baan is dat best veel! Daardoor heb ik de afgelopen jaren andere keuzes moeten maken in mijn tijdsbesteding. Mijn echtgenoot voelde zich regelmatig een “onbestorven weduwnaar”. Ik wil graag weer wat meer tijd besteden aan mijn familie, vrienden en hobby’s.

Ik wil daarmee niet wachten tot het einde van de termijn, omdat ik me ook niet nogmaals verkiesbaar zal stellen. De komende maanden zullen ook weer in het teken staan van de nieuwe verkiezingen. Daarom lijkt dit juist nu een gepast moment. De keuze om niet voor een 2e termijn te gaan, is ook omdat ik heb bemerkt dat mijn talenten niet tot hun recht komen in een politiek-bestuurlijke rol. De politieke arena vraagt om sensitiviteit, tact en veel geduld en compromissen sluiten. Mijn manier van handelen is meer rechtstreeks en vanuit de inhoud en dat bracht me niet altijd waar ik/we als OGP wezen wilden. Ondanks dat vertrek ik met een tevreden gevoel.

Bij aanvang van deze ambtsperiode was het mijn ambitie om de transitie van het sociaal domein goed te volgen. Ik wilde erop toezien dat inwoners van Midden-Delfland hierdoor niet gedupeerd zouden worden. Hierop heb ik me dan ook voornamelijk gericht. Ik heb mogen constateren dat de transitie van het sociale domein in Midden-Delfland op een enkele casus na goed is verlopen. Daarnaast heb ik als raadslid extra aandacht gevraagd voor specifieke onderwerpen, een aantal individuele casussen en is er aandacht gekomen voor maatwerk, onafhankelijke cliëntondersteuning en aansluiting op de buurregio voor Maasland. Dit waren én zijn belangrijke items voor OGP waarvan ik blij ben dat ze op de kaart zijn gezet.

Uiteraard is de klus niet af en blijft het belangrijk dat er juist voor de kwetsbare burgers de juiste aandacht blijft. Ik wil en zal daarom vanaf de zijlijn betrokken blijven bij de fractie. Op die manier kan ik mijn kennis blijven inzetten in het belang van Midden-Delfland voor OGP.

Ik wil collega Niek Knaap heel hartelijk bedanken dat hij bereid is gevonden om dit laatste halfjaar van deze termijn voor mij af te maken. Ik geef graag het stokje aan hem over!

Met vriendelijke groet,
Anja Kardol

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.