OGP in gesprek met bewoners Den Hoorn

De ervaringen van ‘Kinderzegen’ zongen nog na in het wijkgesprek dat fractie en bestuur van OGP op 19 september voerden over het wel en wee van Den Hoorn. Die succesvolle opvoeringen met zoveel lokale inzet, de ervaringen rond de verhalentafels en zo meer, onderstreepten het belang van de samenhang van Den Hoorn. Den Hoorn is géén buitenwijk van Delft, maar een eigen kern, met een rijke, door velen gedeelde geschiedenis. Die identiteit van toen heeft betekenis voor het welzijn van de bewoners van vandaag. Ook de nieuwe start van de Dijkshoornseweg als winkelstraat is zo’n teken van de vitaliteit van de oude kern van Den Hoorn. De aanwezigen wezen erop hoe belangrijk het is dat de nieuwe inwoners van Den Hoorn betrokken worden bij deze versterkte identiteit en ‘eigenheid’ van Den Hoorn. Nog tijdens de avond namen een paar aanwezigen het initiatief om met hun creativiteit de cultuur den Hoorn als vitale kern meer te laten bruisen. De raadsfractie beloofde deze plannen van harte te ondersteunen en, waar nodig, in de raad met voorstellen te komen om deze plannen gerealiseerd te krijgen. Cultuur is niet leuk voor er bij, maar is een belangrijk instrument om de kernen levensvatbaar te houden.

Op het gebied van verkeer kwamen diverse suggesties voor een versterking van de groene aders, fiets- en groene wandelpaden in de kern. Voor kinderen is het heel belangrijk dat de verkeerssituatie steeds heel duidelijk is. Soms lijken de ‘streepjespatronen’ op het wegdek teveel op een ‘zebra’ en raken kinderen in verwarring. In Den Hoorn blijven potentiële bouwplaatsen door de bouwmalaise soms lang open liggen. Bewoners hebben de gemeente voorgesteld om er tijdelijke (volks)tuinen of speelveldjes van te maken. Ze hebben aangeboden om zelf de handen uit de mouwen te steken. Tot nu toe zonder veel reactie vanuit het gemeentehuis. De fractie beloofde na te trekken waarom deze voorstellen niet met beide handen worden aangepakt. De vraag werd gesteld waarom De Look zulke ‘harde’ oevers en lage bruggen heeft. Het water heeft op deze manier geen natuurvriendelijke oevers. Door de lage bruggen kan er nauwelijks gevaren worden. Vanouds diende De Look als transportkanaal van de groenten naar de veiling. Het is natuurlijk niet simpel om hieraan nu nog veel te veranderen, maar het is voor de lange termijn zeker een punt van aandacht. En natuurlijk was er de oproep om het stuk Hoornse historie in de Van Marrewijkstraat en Willibrordusstraat zorgvuldig te bewaren. Gelukkig zijn sloopplannen voorlopig vervangen door een onderzoek hoe deze kenmerkende woonstraatjes kunnen worden behouden. De OGP-fractie zal zich maximaal inzetten voor behoud. Algemene conclusie was dat het goed wonen is in Den Hoorn en dat het voor bewoners en gemeente de moeite waard is om samen de kwaliteiten van deze woonkern te bewaren en versterken.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.