Begrotingsleed Midden Delfland

U herinnert zich vast nog wel die verkiezingsborden van begin september. In oranje-blauw met pakkende ‘one liners’ zoals ‘De overheid moet minder doen en meer presteren’ of ‘Geen hand ophouden, maar handen uit de mouwen’. Op rood/witte borden stond ‘Eerlijk en sociaal’.
Over politieke voorkeur valt te twisten. Maar waar je tenminste op hoopt is dat partijen iets zeggen waar ze achter staan en invulling aan geven. Nu hebben wij in onze gemeente een college waar deze partijen ook onderdeel van zijn. Daarom las ik met veel belangstelling de (bezuinigings)plannen van ons college voor de nieuwe begroting. U weet misschien nog wel dat wij in juni al krachtig pleitten voor ‘snijden in eigen vlees’, niet leuk voor een college, maar noodzakelijk als er minder geld is. Juist dan moeten we kijken of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. Volgens Open-Groen-Progressief Midden-Delfland kan er om te beginnen echt efficiënter worden gewerkt op het gemeentehuis. Omdat de landelijke overheid de miljardenbezuinigingen al bij de burger neerlegt, zal de gemeentebezuiniging elders gevonden moeten worden. Na het lezen van de voorstellen was ik bijzonder treurig gestemd. Geen woord over of visie op of hoe de gemeente zelf efficiënter denkt te gaan werken. Geen visie op de rol van een vernieuwende overheid. Het college van B&W stelt ons als raad eigenlijk alleen maar voor om in ‘uw vlees’ te gaan snijden en het vermijdt elke discussie over de mogelijkheid om het zelf met minder te doen. Sterker nog: het laat de lasten voor het ambtelijk apparaat zelfs tot 400.000 euro per jaar stijgen. Wel liggen er nu plannen om te korten op wat de coalitie ‘de handophouders’ noemt. Minder geld voor invaliden, korting op huishoudelijke hulp voor zieke en oude mensen, minder geld voor groene doelen in Midden-Delfland, snijden in de investering in vitale kernen, bezuinigen op onderwijs en jongerenwerk, minder onderhoud in wegen. Overal waar het u zeer doet, wordt gesneden, maar waar het de gemeente zelf pijn zou doen is het college niet thuis en geeft het 400.000 euro meer uit met de suggestie dat er 5 fte (5 volledige banen) wordt bezuinigd! Dat is wel heel creatief.

Voor ons is het duidelijk, zó willen we deze begroting niet hebben. Open-Groen-Progressief Midden-Delfland komt in oktober met echt andere voorstellen: voor een kleinere en effectievere overheid met een eerlijk en sociaal beleid voor de burgers. Iemand moet het toch doen!

Ivan Trouwborst
Fractievoorzitter OGP-MiddenDelfland

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.