Geen heilige (gemeente)huisjes voor komende bezuinigingen

College, kom over de brug!

Dat de rijksbezuinigingen consequenties hebben voor onze gemeente, is zo klaar als een klontje. Begin april werden de fractievoorzitters dan ook bij elkaar geroepen om de bezuinigingsopdracht te bespreken.

“1 miljoen minder inkomsten van het rijk en 250.000,- bezuinigen voor het maken van nieuw beleid” was de boodschap. Wat ons betreft helaas een realistische conclusie.

In juni zou de raad een collegevoorstel ontvangen over hoe de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Maar dat viel tegen. Het enige wat het college in 12 weken is gelukt is het opstellen van een begrotingsbrief voor de raad met dezelfde tekst als die van 5 april. Inmiddels gaat de tijd wel dringen. In september moet de nieuwe begroting al in concept klaar zijn. De raad krijgt dus hoegenaamd geen invloed meer heeft op de samenstelling van de bezuiniging (misschien de coalitiepartijen achter de schermen wel?). Jammer want onze boodschap is helder, bezuinig eerst en vooral op de eigen kosten van de gemeente en zo min mogelijk op de dienstverlening aan de burgers.

Gemeenteraden van omringende gemeentes hebben hun colleges een taakstellende opdracht meegegeven. Rotterdam bijvoorbeeld zal op het ambtelijk apparaat meer dan 20% bezuinigen. Wanneer wij dat doorvertalen naar onze gemeente, levert dat zeker 1,4 miljoen op!

OGP geeft het college de opdracht mee om een bezuiniging te realiseren van 10% op het eigen bedrijf, lees het ambtelijk apparaat. Daarmee is structureel een bedrag van bijna 700.000,- gerealiseerd.

Dat kan door een efficiënter beleid, onze gemeente zit ruim boven het landelijk gemiddelde aan personeel, en door een slimmere organisatie. Als derde optie moeten we zo nodig ook taken van de gemeente durven schrappen. Uit de fondsen voor nieuw beleid willen wij dan geld reserveren om knelpunten die hierdoor voor burgers zouden ontstaan, te helpen oplossen.

We willen dat het college hier snel invulling aan geeft. Maar dan wel op een andere manier dan bij de boekhouding van het nieuwe gemeentehuis: eerst wordt de burger ‘blij’ gemaakt met een aanbestedingsvoordeel van 1 miljoen, zodat het gemeentehuis nu ‘maar’ 15,2 miljoen kost. Nu de kosten weer 800.000,- hoger uitvallen, wordt dat opnieuw verkocht als een goed resultaat: want de 1 miljoen is nog niet overschreden! Dat is een hele creatieve manier van ‘bezuinigingen’ waar we niks mee opschieten…

Kortom: College, neem de handschoen op en kom met voorstellen. Het kan ‘slimmer met minder’, OGP is klaar voor een publiek debat.

Ivan Trouwborst
Fractievoorzitter OGP-Midden-Delfland

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.