Nieuwbouw in Maasland – Alijd weer dat parkeren

In de raadvergadering van 23 juni is het stedenbouwkundig plan voor de woningbouw in het centrum van Maasland aangenomen. Dit plan is de basis voor de verdere uitwerking voor de locatie van de voormalige kantoorvleugel van het gemeentehuis van Maasland in het centrum van het dorp.

In de eerste fase is er ruimte gevonden voor tien appartementen van verschillende formaten. Dit is een goede ontwikkeling. Door zowel grote als kleinere woningen te bouwen voorzien we in een behoefte. Waarbij de kleinere woningen prima geschikt zijn voor starters op de woningmarkt en grotere uitermate geschikt voor doorstromers vanuit een eengezinswoning. Precies waar behoefte aan is in Maasland. Gecombineerd met de voorgestelde uitvoering (twee lagen met een kap), participatieproces en ruimte voor een aantrekkelijke groene inrichting is dit een ontwikkeling waar we blij van worden.

De locatie achter het gemeentehuis. Foto: OGP

In een tweede fase kan het aantal woningen verder worden uitgebreid, deze ontwikkeling direct wordt meengenomen in het op te stellen bestemmingsplan. Dit is dan op de locatie van de brandweer.

Wel constateerden we dat er ook op deze locatie nog extra parkeerplaatsen nodig waren, bovenop het ruime aantal waarin in reeds in is voorzien op de locatie waar eerst de bibliotheek was gevestigd. Op deze locatie is daar nog wel plek voor, maar het onderstreept het belang van het opnieuw vaststellen van de parkeernota. We willen dan toe naar een parkeernota die flexibeler kan zijn op basis van de mobiliteitsbehoefte en invulling van deze behoefte. Hoe goed zal het zijn als de ontwikkelaar voorziet in één of twee elektrische auto’s/bakfietsen voor een aantal woningen, waarmee een aantal eerste en/of tweede auto’s vervangen kan worden. In ruil daarvoor kan dan een lagere parkeernorm gelden waardoor er meer ruimte is voor woningen en leefruimte.

Van zo’n up-to-date parkeernota had de locatie aan Huis te Veldelaan (Nieuwe Kerk) kunnen profiteren. Ook deze ontwikkelaar bouwt woningen waar behoefte aan is, dat is prima. Alleen het zijn het niet zoveel woningen voor de locatie. Beter was het aantal woningen wat groter geweest, want er is niet alleen behoefte aan een type woningen, we hebben er ook flink wat nodig. Dat zou prima kunnen op deze locatie als de parkeernota minder knellend was geweest. Dan hadden de grondgebonden(!) seniorenwoningen één of twee lagen extra kunnen krijgen in de vorm van een appartementen. Wat ruimtelijk ook nog eens prima zou passen op deze locatie in het midden van het dorp.

De raad voor deze locatie ingestemd met een verlaging van de norm. OGP heeft hier mee ingestemd om de ontwikkeling niet te vertragen en omdat de ontwikkeling voldoet aan de kaders die er waren. We hebben er daarbij wel op aangedrongen om de parkeernota spoedig te actualiseren, waarop de raad een toezegging heeft gekregen. Wordt dus vervolgd.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.