Op naar de Kadernota

Vorig jaar, bij de bespreking van de begroting 2020, heeft de raad unaniem een motie aangenomen om voortaan te gaan werken met een kadernota. Het doel van deze nota is om ruim voor de echte begroting jaarlijks eerder de kaders en aanbevelingen die dienen voor het opstellen van de begroting van het jaar daarop ter bespreking voor te leggen. De raad heeft dan nog de gelegenheid om de uitgangspunten van de nieuwe begroting te vergaderen en richting aan te geven.

Binnen de fractie hebben we de kadernota uitvoerig besproken. Wat vinden we belangrijk, waar willen we wat meer en waar wat minder, welke vragen geven we het college mee en dat soort kwesties  zijn uitvoerig bespreken. Duidelijk is helaas wel dat ons weer een flinke financiële opgave wacht in de komende periode. Maar dat zal voor niemand als een verrassing komen (nog altijd tekorten op sociale termijn, professionalisering organisatie, meer decentralisatie).

De kadernota is vervolgen besproken, eerst in de commissie van 30 juni en de raad van 7 juli.

Voor de bijdrage van OGP in de Raad, zie hier.

Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.