Zorg over Groenbeleid van de gemeente Midden-Delfland

groenOGP Midden-Delfland nodigde op 19 februari een groep betrokken burgers uit de drie kernen van Midden-Delfland en enkele deskundigen uit om te overleggen over het groenbeleid van de gemeente. Er leeft erg veel ongenoegen in de dorpen over de onbegrijpelijke aanpak van het dorpsgroen.  Sommigen klagen zelfs over de ‘ontgroening’ van onze gemeente. Ook mevrouw Van den Berg uit Maasland schreef vorige week in De Schakel over haar onbegrip over de kaalslag rond het Hertenkamp in Maasland. Tegelijkertijd werd rond de sportvelden in Schipluiden een zelfde aanpak geconstateerd: alle bomen en struiken worden tot 10 centimeter boven de grond afgezaagd. Resultaat: het ziet er niet uit, de wind heeft vrij spel, en over 5 jaar gaat weer alles er weer net zo af en zo voort!  Het wonderlijke is dat de aanwezigen concludeerden dat er op papier eigenlijk een ‘model’ gemeentelijk groenbeleid bestaat. Heel doordacht. Alleen, het is helaas ook letterlijk een ‘model’ beleid, want het blijft theorie en is niet afgestemd op de realiteit van Midden-Delfland. Opvallend is dat de aanbeveling uit dit beleidsplan om specifieke uitwerkingen te maken, niet is uitgevoerd. Er is géén lijst van beschermingswaardige bomen opgesteld en er is géén extra aandacht gekomen voor burgerparticipatie. En dat merken de burgers voortdurend!
En dan, zeggen de experts, is er ook nog het grote probleem dat de gemeente Midden-Delfland nergens in haar begroting een ‘renovatie’ van het groen in de kernen heeft staan. Net als huizen en straten moet je eens in de zoveel jaar het groen in de wijken opfrissen, vervangen en soms vernieuwen. Bomen en struiken gaan niet eeuwig mee. Omdat daar nu geen budget voor staat, werkt de gemeente  maar gewoon ‘voor de voet op’;  volkomen onbegrijpelijk voor omwonende burgers. Het onderhoud moet ook nog eens  ‘lekker goedkoop’ en ‘dus’ wordt er gewerkt met mensen die, zonder kennis van zaken,  gewoon alles wat voor hun zaag komt, omleggen. Jammer dat nog nooit echt is uitgezocht of deze kaalslag-aanpak nou echt zoveel goedkoper is, dan elk jaar planmatig een stukje bijwerken en dunnen. Een Cittaslow gemeente zou trouwens toch niet anders willen werken?

De OGP fractie kreeg van de aanwezigen de aanbeveling om het College van B&W aan te sporen om:
– het Groenbeleid meer maatwerk voor Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt te maken,
– een lijst op te stellen met te beschermen bomen, dan kan vervolgens de kapvergunning voor andere bomen vervallen.
–  een plan van groenaanpak op te stellen (met een budget!) voor de renovatie van het groen in de wijken. Inclusief inspraak en participatie van de omwonende burgers.

Conclusie: Groenbeleid kan allemaal veel mooier, groener en begrijpelijker!
En het kan worden opgesteld in samenwerking met mensen als mevrouw Van den Berg en al die andere bezorgde burgers.

Wil je reageren? Kijk dan op facebook.com/OgpMiddenDelfland

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.