Zorg over de toekomst van de zorg

Praat ook mee!….over hoe we in Midden-Delfland de zorg willen en kunnen gaan inrichten.

IMG_0251 Anja 22 januari in de Magneet Maasland
Om 20 uur, toegang vrij.

De komende jaren gaat er heel veel veranderen op het gebied van de zorg. De gemeente wordt verantwoordelijk voor taken op het gebied van onder meer de AWBZ, de Jeugdzorg en voor ‘Werk en Inkomen’. Voor veel mensen in onze gemeente zijn deze regelingen van groot belang. De gemeente krijgt meer taken van het Rijk, maar moet deze taken met minder geld  gaan uitvoeren. Dat vraagt om efficiënter beleid en soms moeilijke keuzes. Hoeveel geld gaat de gemeente bijvoorbeeld uittrekken voor de begeleiding van ouderen en gehandicapten en voor het aan werk helpen van mensen met een (bijstands)-uitkering  De gemeente beslist daar straks zelf over. Op bestuurlijk niveau wordt al het een en ander voorbereid. De gemeenteraad heeft een fiks bedrag uitgetrokken voor de invoering van het nieuwe systeem. En er zijn gesprekken aan de gang met de professionals. Wat we nog missen zijn de gesprekken met de ‘klanten’ van de zorg. Daarmee willen we graag tijdig in gesprek. Wat denken zij van de veranderingen, welke zorgen heeft u als inwoner van Midden-Delfland over het nieuwe zorgsysteem?
Daarom organiseert OGP Midden-Delfland enkele avonden om de zorgbehoevende inwoners van deze gemeente, zorgverleners en mantelzorgers na te denken over hoe het verder kan/moet.  Met onze aanpak van ‘anders denken, samen doen’ willen we eraan meewerken dat ook in de toekomst goede zorg kan worden gegeven aan de mensen die het nodig hebben.

Het programma van de (tweede) avond in Maasland:
20.00 uur
– welkom en opening
– informatie over de komende ontwikkelingen op het gebied van zorg, jeugd en participatie, door Heleen Doelman – Van Geest, projectleider mantelzorg en vrijwilligers van het Tympaan Instituut Den Haag
– wat betekenen die veranderingen voor Midden-Delfland en de rol van de gemeente?
– wat is de opvatting van de aanwezigen over de keuzes die de gemeente moet gaan maken?
– afronding en conclusies – we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen  (als u dat wilt!)
22.00 uur sluiting

Wilt u uw komst aan ons bevestigen (dan weten we een beetje met hoeveel we zijn)?

Dat kan bij: Anja Kardol: anja_kardol_westein@hotmail.com, tel 06-13456948 (of 06-53360111)

Zie ook het youtube filmpje van Anja Kardol op http://www.youtube.com/watch?v=VPvMhUf2YVY

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.