Woningbouw en mogelijkheden voor eigen inwoners

Een nieuwe woonagenda, graag! Maar wel met goed inzicht in welke mogelijkheden en keuzes wij in Midden Delfland kunnen maken om woningen te realiseren voor starters, jonge gezinnen en senioren in Midden Delfland én ervoor te zorgen dat deze ook voor hen beschikbaar blijven. Goede voorbeelden bij andere gemeentes zijn er genoeg, vandaar dat we afgelopen raadsvergadering ons hard hebben gemaakt om beter inzicht te krijgen. Onze bijdrage is hieronder terug te kijken.

In de woonagenda wordt vastgelegd in welke dorpskernen welk soort huizen moet worden gerealiseerd om tegemoet te komen aan de vraag die er is. De ruimte om nog nieuwe woningen in Midden Delfland te kunnen realiseren is schaars. Vandaar dat OGP het dus belangrijk vind om dan echt te bouwen voor de goede doelgroep.

Het voorstel vanuit het college was om de huidige woonagenda 2016-2020 ongewijzigd nog eens vijf jaar te verlengen tot 2026. Dat was voor OGP en vele andere  fracties niet bespreekbaar: te lange termijn voor een dossier dat volop in beweging is. In de raadsvergadering is het voorstel aangepast naar verlenging van één jaar. Wat ons betreft een betere keus omdat er veel verandert: de huizen worden nog steeds duurder en de mogelijkheden om woningen voor onze eigen inwoners beschikbaar te stellen zijn beperkt. Dat vraagt dus om slim handelen vanuit de gemeente en dus een geactualiseerde woonagenda in 2022.

Ook zijn de afgelopen jaren door vele gemeenten en provincies al initiatieven bedacht om juist te bouwen voor starters en doorstromende senioren op een manier die er voor zorgt dat deze huizen ook beschikbaar komen en blijven voor wie ze bedoeld zijn. Vandaar dat we een motie hebben ingediend waarin we het college vragen om deze voorbeelden elders uit het land te vertalen naar de situatie in Midden Delfland. Wat kan wel, wat kan niet en wat is daarvoor nodig. De motie is onder agendapunt acht van de vergadering terug te lezen, net als het raadsvoorstel. Onze motie, die mede is ingediend door CDA, VVD en PvdA is met een meerderheid van 14 stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. Dat betekent dat we eind van dit jaar het gevraagde overzicht tegemoet kunnen zien en daar begin volgend jaar mee aan de slag kunnen op weg naar een nieuwe, passende woonagenda voor de komende jaren.

Niek

Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.