Wijkgesprek OGP Midden-Delfland in Den Hoorn

Bestuur en fractie van OGP Midden-Delfland voeren dit jaar een serie wijkgesprekken in de kernen van Midden-Delfland. Doel is om op informele wijze van gedachten te wisselen over wonen en werken in Midden-Delfland en om suggesties mee te krijgen die nuttig zijn voor het werk van partij en fractie. De fractie wil ook graag ingaan op vragen van de aanwezigen over de rol van de politiek en de standpunten en aanpak van de fractie in de gemeenteraad. Vanuit de fractie zullen in elk geval fractievoorzitter Ivan Trouwborst en Hoorns raadslid Roy Ringeling aanwezig zijn.
De eerstvolgende bijeenkomst is in Den Hoorn op 19 september. Bij deze bijeenkomst zijn de Hoornes OGP leden uitgenodigd en zijn ook niet-leden welkom. Actieve inwoner van Den Hoorn zijn hartelijk uitgenodigd om zich aan te melden, wanneer ze mee willen doen aan het gesprek. Voor alle duidelijkheid, het gaat er deze avond niet om nieuwe leden te werven, maar om een open gesprek over de dingen die bewoners van Den Hoorn in hun omgeving en in de gemeente bezighouden.

De avond begint om 20.00 uur. Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij de secretaris van het OGP-bestuur, Lydia van der Kieft, lydia@houtenbos.info. U ontvangt na aanmelding informatie over plaats en agenda. Meer informatie via 06 54 655 667.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.