Vijf goede redenen waarom de OGP niet instemt met een extra lening aan SV Den Hoorn

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus 2022 stond op de agenda de vraag of er vanuit de gemeente Midden-Delfland een krediet van €726.000,- voor de aanleg van een 3e kunstgrasveld SV Den Hoorn gegeven kon worden. Als fractie OGP hebben wij tegen het verlenen van dit krediet gestemd, net als de andere lokale partij MP. De landelijke partijen (CDA, CU, VVD en D66) hebben allemaal voor het verlenen van een krediet gestemd. In dit artikel wil de fractie uitleggen waarom zij tegen gestemd heeft.

Voetbalvereniging SV Den Hoorn is een vereniging gelegen in Kerkpolder, tegen de rand van Delft aan. Deze vereniging heeft een mooie accommodatie, waaronder een mooi verenigingsgebouw, meerdere speelvelden waarvan twee speelvelden reeds kunstgrasvelden zijn. De vereniging telt (aldus het jaarverslag) op dit moment zo’n 1300 leden. De ambitie van SV Den Hoorn is de komende jaren op hoger niveau te gaan voetballen, de ambitie is niet om als vereniging te groeien. De grond waarop SV Den Hoorn voetbalt, is eigendom van de gemeente Midden-Delfland. Jeugdleden van SV Den Hoorn worden door middel van een jaarlijkse subsidie ondersteund door de gemeente Midden-Delfland.

SV Den Hoorn heeft de ambitie om in een hogere klasse (bij voorkeur top van Nederland) te kunnen spelen. Om deze ambitie mogelijk te maken, moet er vaker getraind worden. Echter, op een regulier grasveld zit een beperking in intensiviteit om de grasmat gezond te houden, van een kunstgrasveld kan intensiever en vaker gebruik gemaakt worden. Daarnaast zullen er minder vaak wedstrijden afgelast hoeven te worden vanwege de kwaliteit van de grasmat. Voor de aanleg van een 2e kunstgrasveld heeft de gemeente Midden-Delfland enige jaren geleden een krediet van €400.000,- verstrekt aan SV Den Hoorn. De looptijd van dit krediet is 30 jaar, aflossing en rente worden jaarlijks op tijd betaald.

De vraag die SV Den Hoorn aan de gemeente Midden-Delfland gesteld heeft, is of de gemeente een krediet van €726.000,- kan verlenen voor de aanleg van een 3e kunstgrasveld.

Als fractie OGP hebben wij tegen het verstekken van dit krediet gestemd omdat:

  1. De financiele onderbouwing ontbreekt en lijkt niet goed te zijn: het is een krediet met een looptijd van 30 jaar, terwijl de technische levensduur van een kunstgrasveld 15 jaar is. Daarnaast bouw je op deze manier ook geen reserve op om vervanging na 15 jaar mogelijk te maken;
  2. De afgelopen jaren is er al krediet vanuit de gemeente gegeven aan SV Den Hoorn voor een 2e kunstgrasveld, daarnaast heeft de vereniging een prachtige accommodatie: moeten wij dan als gemeente krediet verstrekken om de ambitie (hogere klasse spelen) mogelijk te maken, terwijl de vereniging geen moeite gedaan heeft om het te lenen bedrag minder hoog te laten zijn (crowdfunding, sponsoring)? Wat ons betreft is genoeg=genoeg en stopt het een keer;
  3. Ontbreken van een onderbouwing hoeveel intensiever er gebruik gemaakt kan worden van een kunstgrasveld t.o.v. een reguliere grasmat. Ook de onderbouwing van hoe vaak wedstrijden afgelast zijn waarvan de oorzaak de slechte grasmat is, ontbreekt;
  4. De onzekerheid of het ledenaantal blijft wat het nu is: omliggende Delftse voetbalverenigingen zijn al gestopt of staan op omvallen o.a. door het ontbreken van vrijwilligers en leden die onvoldoende financiele middelen hebben om hun lidmaatschap te kunnen betalen. Een bedrag van €726.000,- lenen houdt een bedrag van ruim €550,- per lid in (uitgaande van 1300 leden aldus jaarverslag): wat ons betreft te hoog;
  5. Onduidelijkheid is (ontbreken criteria) wanneer een vereniging wel/niet krediet krijgt van de gemeente M-D.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.