Wat vinden onze kandidaten?

jose chungJosé Chung
Geen gas, maar gras!
“Mede onder druk van deze slogan besloot de NAM het project voor gaswinning bij Maasland in de ijskast te zetten. Een succes, maar wel eentje waarbij we de vinger strak aan de pols moeten houden. Het besluit is onderdeel van een veel bredere strategie: op weg naar een duurzame toekomst. Er is gelukkig al veel duidelijk. Midden-Delfland kiest bij nieuwbouw voor gasloze woningen. Voor bestaande bouw moet er snel een plan komen, om ook daar deze omslag te kunnen maken. En wat te denken van het plan voor geothermie bij Den Hoorn, of de komst van de warmteleiding voor restwarmte vanuit de Rotterdamse haven? In de nieuwe raadsperiode zijn er meer mogelijkheden dan ooit om als gemeente te laten zien dat het ons menens is met een schone(re) wereld en met een CO2 neutraal Midden-Delfland”

jakob jongsmaJakob Jongsma
Ondernemen in het groen
“Midden-Delfland biedt veel kansen voor ondernemers. Niet alleen voor ‘traditionele’ ondernemers, maar met name voor ondernemers in de recreatieve-, horeca- en groene sector. Waarom? Midden-Delfland heeft een centrale ruimtelijke ligging met een bijzonder landschap en aansprekende steden als Delft, Rotterdam en Den Haag om zich heen. Als politiek hoeven wij niet te verzinnen wat ondernemers met deze kansen kunnen doen, daar zijn zij zelf sterk genoeg in. Van een gemeente verwacht ik wel dat zij er alles aan doet om creatieve, bestaande, maar zeker ook nieuwe ondernemers, te ondersteunen in hun ambitie om bij te dragen aan een economisch gezond en duurzaam Midden-Delfland. Hoe? Door minder bureaucratische regels en een proactieve houding van de gemeente richting ondernemers. Zo versterken we elkaar en kunnen we samen profiteren van een economisch gezond, dynamisch en groen Midden-Delfland!”

harry arkesteijnHarry Arkesteijn
Jongeren moeten hier kunnen wonen
“In je eigen dorp kunnen blijven wonen is voor veel jongeren een droomwens. Dat was het voor mij destijds ook. Veel van onze jonge inwoners gaan nu vaker studeren en vinden elders een baan en een woning; maar ik vind dat de jongeren die hier willen blijven ook hier een betaalbare woning moeten kunnen vinden. Dat is best lastig, met het beperkte aanbod van woonruimte in de huursector en flink geprijsde koopwoningen met alle hypotheekeisen van de bank. We willen ook graag dat ouderen langer zelfstandig in hun huis blijven wonen. Het is mooi om te zien dat door de noodkreet vorig jaar van de jongeren in Schipluiden, er nu veel meer aandacht en dus ook plaats is voor jongeren en doorstromers in de nieuwe bouwplannen. We kunnen met elkaar niet 1-2-3 de werkelijkheid veranderen, maar met een goed bouwbeleid, goede afspraken met Wonen Midden-Delfland en creativiteit kan er veel. De OGP fractie en de OGP wethouders hebben laten zien dat ze luisteren naar alle inwoners van Midden Delfland ; jong en oud en met verschillende beurzen. Oog voor groen en woonkwaliteit gaan volgens OGP prima samen . Daarom stem ik als rasechte trotse Schipluidenaar en Middendelflander op OGP.”

pia van oordPia van Oord
Zichtbare geschiedenis van Midden-Delfland
“Het mooie van Midden-Delfland vind ik, behalve al het groen, dat je hier op allerlei plekken de geschiedenis nog kan ‘lezen’. Dat zie je in vaarten, dijkjes, kreekruggen en kavels, maar niet minder in onze dorpen. De geschiedenis met de Duitse Orde in het centrum van Maasland en de Kasteeltuin in Schipluiden zijn ook nog tastbaar aanwezig. In Den Hoorn moeten we oppassen dat de tuinbouwgeschiedenis ook zichtbaar blijft. En het leuke is dat we met die cultuurhistorie vandaag nog allemaal dingen kunnen doen. OGP is daar heel actief in. Het Tramstation is een mooie herinnering aan de WSM en als we dat gebouw een oppepper krijgt, kan het onze recreatiegasten van vandaag ontvangen. De oude kerk in Maasland en de gebouwen eromheen worden een cultuurplein. We herstellen de oude trekvaartroutes langs de vlieten. Dat wordt allemaal gedragen door actieve mensen, maar je hebt wel een partij nodig die daar gevoel voor heeft. Dat zit wel goed bij OGP!”

kees van gageldonkKees van Gageldonk
Impuls voor centrum Maasland
“Maasland is echt mijn dorp. Je kunt merken dat het een geschiedenis ven eeuwen heeft en daar is het dorp zich ook van bewust. Dat kun je zien aan de manier waarop de band met de Ridderlijke Duitsche Orde levend wordt gehouden. Het is er prima wonen en ik geniet van de rust en de mooie uitstraling van ons centrum. Er is de laatste jaren meer leven gekomen in het centrum. Dat is goed, maar het kan nog beter, zeker als je kijkt naar de sterke recreatieve ontwikkeling van Midden-Delfland als geheel in de laatste jaren. Daarom ben ik nu ook zo blij met de manier waarop OGP wethouder Piet Houtenbos het centrum aanpakt. De actie voor een Maeslanthuis legde de vinger op de zere plek, er moet meer levendigheid in het centrum komen. Door een goede huisvesting van onze verenigingen en activiteiten, verbonden aan een impuls voor ons historisch hart rond de Oude Kerk. Als we dan ook zorgen voor een goed lopend winkelhart en wat meer vertier door nieuwe horeca, bij voorbeeld in het oude gemeentehuis, blijft Maasland een ‘kloppend’ hart houden. Dat gaat wel wat kosten, maar daar staat OGP helemaal achter. Dus als we zorgen voor een nieuwe raad met een flinke OGP fractie, zit het goed met de toekomst van Maasland.”

ivan trouwborstIvan Trouwborst
Wonen vlak bij het boerenland
“Ik kom al heel lang in Midden-Delfland. Eerst als bezoeker en later als tevreden inwoner van Schipluiden. Het bijzondere blijft het wonen met de natuur en het boerenland onder handbereik. Als ik me dan realiseer hoe belangrijk zo’n groene oase is voor bijvoorbeeld het overleven van de Grutto, wil ik me nog meer inzetten voor het behoud van Midden-Delfland. De duikelende kieviten, het getureluur van de Tureluurs en de ‘kwebbelende’ ganzen horen helemaal bij dit landschap. Ik heb acht jaar als OGP raadslid voor dit belang gestaan en daar wil ik ook mee doorgaan. In ons landschap spelen agrarische ondernemers daar een belangrijke rol bij en denk dat we dus vooral jonge boeren de kans moeten geven om hun bedrijf passend te maken aan de doelen van natuur en landschap. Met speciale zuivelproducten en een beetje educatie aan kinderen. Ik weet als schoolhoofd in de stad hoe belangrijk dat is. We hebben de creativiteit en inzet van veel mensen nodig om Midden-Delfland mooi te houden. Het is dé sleutel naar een duurzame toekomst van ons gebied. Ik hoop dat mijn zoons en dochter ook nog kunnen genieten van dit unieke Midden-Delfland en daarom wil ik dat OGP zijn groene beleid kan voortzetten.”

fred louterFred Louter
Tiny Houses in Midden-Delfland
“Je zou gekscherend kunnen zeggen dat ik in de authentieke dorpskern van Maasland in een Tiny House uit 1879 woon. Het is niet groot, maar dat hoeft ook niet. Ik kende het concept Tiny Houses al enkele jaren. Vorig jaar organiseerde OGP als eerste partij in Midden-Delfland een informatieavond over deze uit Amerika overgewaaide woonvorm, waar ik naartoe ben gegaan. Uit de avond vormde zich uiteindelijk de Tiny Housegroep Midden-Delfland, waar ik op de achtergrond ook een bescheiden rol in speel. Een jaar later is het voorstel van de OGP om ook in Midden-Delfland ruimte te geven aan Tiny Houses raadsbreed aangenomen. De locatie (Woudselaan) is bekend en de eerste Tiny Houses zullen er dit jaar nog staan. Dat Tiny Houses een steeds grotere groep mensen aanspreekt, heeft veel te maken met bewustwording. Mensen zoeken het minder in spullen en grote woningen, maar veel meer in kwaliteit van leven, liefst ook nog eens met een zo klein mogelijke footprint op de planeet en het leven op aarde. Een mooie gedachte, die Midden-Delfland als Cittaslowgemeente, OGP en ik ook zeker omarmen.”

govert van oordGovert van Oord
Bijzonder Landschap
“Wij weten hier allang dat Midden-Delfland een bijzonder stukje Nederland is. Maar de provincie heeft er nu na onze fikse lobby een stempel van Bijzonder Provinciaal Landschap op gezet. Zelfs op een veel groter stuk groen! Dat stempel moet ons extra beschermen tegen verstedelijking, want die druk groeit in de Metropoolregio. In ruil daarvoor moeten we wel extra aandacht geven aan de kwaliteit van het gebied. Omdat we zoveel tegelijk willen in Midden-Delfland betekent dat constant keuzes maken tussen recreëren, produceren en beschermen. Om slimme combinaties mogelijk te maken heb ik een innovatieprogramma (MinD) voor boeren opgezet. Dat gaat dus over hoe je anders je brood verdient in dit kwaliteitslandschap. Van ‘hightech’ tot zorg, alles kan bijdragen aan het toekomstig ondernemersinkomen. Zo hou je de koe in de wei en de Grutto aan de leg en blijft Midden-Delfland nog heel lang ons mooie landschap rondom onze dorpen. Met de fiets of op je wandelschoenen zijn we in een mum in een oer Hollands landschap en als we het goed aanpakken, verdienen we er ook nog wat aan!”

anja kardolAnja Kardol
Sociaal beter
“Sociaal hebben we het erg goed in Midden-Delfland. De uitdagende transitie van de zorg van rijk naar gemeente is in Midden-Delfland welhaast ongemerkt voorbij gegaan. Dat is heus niet vanzelfsprekend. Er waren immers veranderingen in wetgeving, aansturing en uitvoering; en zowel de WMO, Jeugdwet als participatiewet moesten een ommezwaai maken. Heeft Midden-Delfland dit nu aan goed bestuur te danken of zit de kracht in de sociale structuur van de inwoners zelf? Ik ben van mening dat er grote kracht schuilt in de mensen zelf. Wij kénnen onze buren, zijn niet te beroerd om elkaar eens ergens mee te helpen en zijn aanpakkers. Maar … we hebben het gemeentebestuur wel nodig om onze kracht om te kunnen zetten in daden en de wetten in te vullen zoals deze bedoeld zijn. Ruimte voor maatwerk en op een creatieve manier dát doen wat nodig is (innovatie), kan de kracht van inwoners nog verder ondersteunen. Dát is wat OGP voor ogen heeft binnen het sociaal domein. Het kan wat ons betreft daarom altijd nog net een tikkie beter!”

niek knaapNiek Knaap
Duurzaamheid in de praktijk
“Ik woon nu 14 jaar in Den Hoorn. Aanvankelijk was ik de man van juf Saskia. Dat was op zich al leuk, maar sinds ik dit gebied goed heb leren kennen, geniet ik ook nog van het sociale dorpsleven en het open groene landschap, Wat is het in onze dorpen mooi en wat is het belangrijk dat we voorzichtig met die natuur omgaan! Duurzaamheid is voor mij dus van groot belang. De OGP is een partij, die groen en progressief is en die duurzaamheid voortdurend bewaakt. We werken daar met elkaar hard aan. De Kreek is er een voorbeeld van : het wordt een nieuwe groene wijk in Den Hoorn. Een wijk die geen gas nodig heeft, met nul-op-de–meter huizen en de mogelijkheid om regen zo te verwerken dat water niet verspild wordt. De Kreek wordt een wijk voor de toekomst. Het is de eerste stap naar een energieneutraal Midden-Delfland in 2040; een prima doelstelling, waar met elkaar echt heel snel mee aan het werk moeten! Ik heb drie kinderen en ik gun hen en alle kinderen een wereld , waarin ze kunnen wonen zonder de toekomst van de aarde in gevaar te brengen.”

mariska van rijswijkMariska van Rijswijk
Meedenken wérkt
“In 2015 ontstond er in ons dorp nogal wat opschudding over de geplande komst van statushouders in de Kreek. Voor mij was het heel belangrijk dat zowel de nieuwe mensen als onze inwoners zich veilig konden voelen in ons dorp. We wilden als inwoners betrokken worden bij hun komst. Met buurtgenoten hebben we de gemeente aangespoord bijeenkomsten te organiseren voor de mensen uit Den Hoorn. Zo konden ze hun zorgen over dit besluit delen. Als een gemeente beslissingen neemt over mensen, is het van groot belang dat die daarover mee kunnen denken. Zo zorg je ervoor dat er creativiteit en betrokkenheid ontstaat, waardoor iedereen zich veilig voelt. Ik doe mee met OGP, omdat bij de mensen van deze partij participatie betekenis heeft. We werken eraan dat participatie een vast en goed omschreven onderdeel is van de besluitvorming. Dat geldt voor grote plannen en voor plannen op ‘straat- of wijkniveau’. Als iedereen meedoet, komt er veel energie vrij voor goede ideeën.”

piet houtenbosPiet Houtenbos
Een mooie entree van Maasland
“Het zal menig Maaslander zijn opgevallen: de oude kistenfabriek langs de Oude Veiling is sinds kort verdwenen. Vroeger een nuttig gebouw voor de tuinbouw, maar de laatste jaren stond het er verpauperd bij en was het iedereen een doorn in het oog. Maar wat nu? Wij willen een mooie entree, die past bij het dorp. Met kleinschalige bebouwing en groen langs de weg. Met bijvoorbeeld horeca-, hotel- en recreatieve voorzieningen. Een aantrekkelijke plek voor veel initiatieven aan en rond het water. Denk ook maar aan een relatie met de opening van de Monsterse Sluis in Maassluis. En als we dan meteen de verkeersdrukte op de Maassluiseweg serieus terugdringen, wordt de Oude Veiling weer een gewone dorpsstraat en kunnen de Maaslanders weer veilig in en uit hun dorp rijden.”

ria heutinkRia Heutink
Cultuur verbindt
“Goed onderwijs is van groot belang voor onze toekomst. Ik heb mijn hele leven op scholen gewerkt en ik weet dus wat het betekent als mensen zeggen: het is de mooiste baan die je kunt hebben. Niet alle leerlingen hebben evenveel mogelijkheden en dus is OGP een warm voorstander van een extra bijdrage voor leerlingen die dat nodig hebben. Ik gaf les in Nederlands. Literatuur is daar een belangrijk onderdeel van. De wereld kan niet zonder verhalen en onze gemeenschap niet zonder cultuur. Er zijn veel culturele activiteiten in de drie dorpen die het dagelijks leven in een ander perspectief zetten. Voor het kennen van de geschiedenis van de dorpen en onze gedeelde identiteit is cultuur een prachtig middel. OGP heeft de afgelopen 4 jaar met de ‘cultuurimpuls’ allerlei nieuwe initiatieven ondersteund, van Land Art tot Trekvaartroutes, van ‘Cultuurstek’ tot een nieuw ‘dorpshuis’ in Maasland. Voor zo’n open club, wil ik me in de gemeenteraad wel inzetten.”

andre buitelaarAndré Buitelaar
Opgroeien in Midden-Delfland
“De dorpen van Midden-Delfland zijn goede plekken om op te groeien, zo was dat tenminste voor mij. Als Maaslander ben ik blij dat ik heb kunnen ravotten in het Spekse-bos, om na afloop met een ‘zeikpoot’ naar huis te gaan. En, met een jaar of achttien, heb ik in het bestuur van korfbalvereniging ODO andere kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Verenigingen zijn dé plek waar jongeren voor het eerst een vrijwilligerstaak doen, minstens zo belangrijk als de gezonde beweging. Daarom vind ik dat verenigingen moeten kunnen blijven beschikken over een prima accommodatie.”