Verkiezingsprogramma 2018-2022

verkiezingsprogrammaTijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november stelden we het verkiezingsprogramma vast. In het programma omschrijven we hoe wij ook de volgende raadsperiode – dichtbij inwoners en zonder instructies van een landelijk bureau – willen doen wat voor Midden-Delfland het beste is. Wij blijven dé lokale dorpspartij met bestuurskracht.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier.

Als het aan ons ligt, werken we de komende periode aan negen belangrijke thema’s:

1. Bestuur dichtbij inwoners
Denk aan: inzet van dorpswethouders, digitale participatietools, klankbordgroepen en het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman voor inwoners

2. Groen moet je doen, in het buitengebied
Denk aan: stimuleren van combinaties boeren, natuurbeheer en recreatie, geloven in lokaal, vers en gezond voedsel, verbinden van het buitengebied met omliggende steden

3. Groen moet je doen, in de dorpen
Denk aan: actief groenbeleid, investeren in preventief onderhoud van bomen, instellen boombalans (voor elke boom die verdwijnt, komt er ten minste een terug)

4. Duurzaam doorzetten
Denk aan: CO2-neutraal Midden-Delfland in 2040, oprichting duurzaamheidsfonds en energiecoöperatie, aanleg gasloze wijken, stimuleren Tiny Housing, investeren in LED-verlichting, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen, tegengaan van gasboringen in ons gebied

5. Financieel gezond en transparant
Denk aan: overzichtelijke en begrijpelijke begroting voor inwoners, alle declaraties van bestuurders openbaar en een eerlijk OZB-systeem

6. Zorg samen aanpakken
Denk aan: leveren maatwerk en nadruk op eigen regie op zorg, keuzevrijheid, onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners die knelpunten ervaren en het stimuleren van innovatieve zorgconcepten

7. Wonen naar wens
Denk aan: realiseren starterswoningen en seniorenwoningen, stimuleren innovatieve woonconcepten en onderzoeken van mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting

8. Veilig verkeer
Denk aan: auto ondergeschikt in woongebieden, veilige fietsroutes, handhaven kwaliteit busvervoer en Regiotaxi, tegengaan sluipverkeer

9. Onderwijs, ondernemen en cultuur samen voor een vitale gemeente
Denk aan: extra geld voor de scholen, vereenvoudigen en schrappen van regels en aandacht voor drie levendige dorpskernen met een geconcentreerd winkelbestand

Lees het hele verkiezingsprogramma hier.

Opmerkingen of vragen? Mail Sonja Smit, onze fractievoorzitter en lijsttrekker: s.smit@ogp-md.nl