Verhit debat over windmolens tijdens cursus gemeentepolitiek

cursusfotoIn maart en april organiseerden we een korte cursus gemeentepolitiek. Inwoners leerden hoe een gemeente beleid maakt en welke invloed inwoners hierop kunnen hebben. We spraken onder andere over participatie, de werkzaamheden van een gemeenteraadslid en de rol van de oppositie- en coalitiepartijen in de gemeenteraad. De laatste avond leerden deelnemers de regels van commissie- en raadsvergaderingen. Er was ook ruim aandacht voor debatvaardigheden. Ten slotte brachten de deelnemers het geleerde in de praktijk: ze gingen met elkaar in debat. In de raadszaal van het gemeentehuis leidde burgemeester Arnoud Rodenburg een verhitte discussie over het wel of niet toestaan van windmolens in onze gemeente. Ondanks een aanhoudend appèl van ‘de PVDA’ bleek uiteindelijk een meerderheid van ‘de raad’ tegen het plaatsen van windmolens. Een door ‘Mijn Partij’ ingediende motie voor windmolens in de verschijningsvorm van klassieke molens, redde het wel. Een kleine meerderheid van ‘de raad’ steunde deze oproep.

Wij kijken terug op een heel geslaagde cursus. Wellicht zien we enkele deelnemers nog eens terug in de lokale politiek!

Zie ook: https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2017-04-13/4

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.