Veel betrokkenheid bij Weidevogels

Afgelopen organiseerde OGP Midden-Delfland een Open Weidevogelavond. Een flinke groep belangstellenden was aanwezig op het mooi gelegen terras van ‘Bij de Buurvrouw’. Heel toepasselijk, deze prachtige locatie in de polder van Maasland. In de schemering luisterden aanwezigen naar de verhalen van vier verschillende sprekers. Niek Praagman is 25 jaar actief als weidevogelwachter. Hij vertelde over hoe hij het aantal nesten van weidevogels de afgelopen jaren steeds verder terug zag lopen. En over wat er wordt gedaan om het tij te keren. Namens de Gemeente Midden-Delfland lichtte wethouder Govert van Oord toe op welke manier de gemeente betrokken is bij nieuwe initiatieven voor het behoud van weidevogels in onze gemeente. Zo werken verschillende organisaties actief samen in het Weidevogelpact en streeft de gemeente naar kwalificatie als Bijzonder Provinciaal Landschap, met de grutto als icoon van het Midden-Delfveel-betrokkenheid-bij-weidevogelslands kwaliteitslandschap. Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten ging in op het beheer van de eigen gebieden en de gewenste betrokkenheid hierbij van de boeren als belangrijke drager van het landschap. Floor Koornneef van de Vogelbescherming ging hierop door. Zij vertelde over initiatieven als ‘Red de Rijke Weide’, melk die komt van koeien op grasland van boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de weidevogels op hun land. Dat betekent dat deze boeren het grondwaterpeil hoog houden, weinig mest gebruiken zodat in de wei ook kruiden en bloemen opkomen, pas maaien wanneer de kuikens van weidevogels groter zijn én speciale maaitechnieken hanteren. Deze melk is dan natuurlijk wel wat duurder, maar consumenten met hart voor weidevogels hebben dat er natuurlijk graag voor over! Consumenten dragen zo hun steentje bij aan de kwaliteit van het landschap. En: hoe korter de ketens, hoe duidelijker men ziet wat dit kan opleveren. Zo kan het bijzondere landschap van Midden-Delfland de plek zijn waar natuur en economie elkaar ondersteunen.

Het aantal weidevogels staat dus onder druk, maar veel organisaties en ondernemers zetten zich betrokken in voor herstel van de populatie. Niet iets wat in één seizoen geregeld kan worden, maar dus wel iets waar velen zich voor inzetten. Actieve steun voor weidevogels en betrokkenheid bij beschermende activiteiten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. En dan kan er ook winst geboekt worden, zo bleek tijdens deze Weidevogelavond!

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.