Van afval naar grondstof!

naamloosDuurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn twee belangrijke kernwaarden van OGP. Hergebruik van grondstoffen en aandacht voor afvalscheiding passen hierbij. In de commissievergadering sprak OGP zich zeer positief uit over het voornemen van Avalex in onze gemeente over te gaan op ‘omgekeerd inzamelen’. Bij omgekeerd inzamelen wordt afval gemaakt van kunststoffen voortaan opgehaald. Alle huishoudens krijgen een minicontainer voor plastic verpakkingsmateriaal, drinkkartons (melkpakken) en metaal (blik). Het kleine beetje restafval dat na een goede afvalscheiding nog overblijft, moeten inwoners dan zelf wegbrengen naar een ondergrondse container. Wij weten dat inwoners van Midden-Delfland al goede afvalscheiders zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat het aanbieden van afval ook in de nieuwe situatie gratis blijft.

Wij denken dat omgekeerd inzamelen niet alleen extra service biedt aan onze inwoners, maar ook een stimulans is om afval nóg beter te gaan scheiden. Wat ons betreft kan er echte nog wel ‘een schepje bij’. Omgekeerd inzamelen is wat ons betreft een mooie eerste opmaat naar nog meer maatregelen op het gebied van afvalscheiding.

Van afval naar grondstof – wij zijn voor!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.