Uitslag woonwensenonderzoek bekend en in commissie

jongeren schipluidenVoor de zomer vroegen wij de gemeente om een grootschalig woonwensenonderzoek onder jongeren in Midden-Delfland. De uitslag van dit onderzoek is inmiddels bekend. Benieuwd? Kijk hier.

Wij agenderen het rapport voor de raadscommissievergadering van dinsdag 10 oktober. Daar vertellen wij wat de uitkomst van de enquête voor OGP betekent en wat de jongeren de komende jaren van onze partij kunnen verwachten. Wij willen ook graag weten welke mogelijkheden de gemeente ziet om aan de uitkomsten van de enquête tegemoet te komen. Daarnaast zijn we benieuwd naar de visie van de andere raadsfracties. Waar willen zij zich de komende jaren op richten?

Jongeren vroegen voor de zomer nadrukkelijk om ‘meer starterswoningen’. Wat dat precies betekende, wisten we eigenlijk niet. De term werd overal voor gebruikt:  huurwoningen en koopwoningen, in álle soorten, maten en prijscategorieën. Dat werkte verwarrend. Met het woonwensenonderzoek wilden we de woonwensen van onze jongeren beter in kaart krijgen. Het woonwensenonderzoek beantwoordt onze vragen. De gemeente kan nu nog beter anticiperen op de wensen van starters op onze woonmarkt. Daarnaast kan de gemeente in gesprek met jongeren helder aangeven welke mogelijkheden er zijn. Het onderzoek zorgt dus voor de noodzakelijke focus én duidelijkheid, ook in de gemeenteraad. Zie ook: https://ogp-md.nl/ogp-initieert-woonwensenonderzoek-starters-schipluiden/

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.