Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OGP op 14 juni 2023

Beste leden,

Bij deze nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van onze ALV. De vergadering wordt gehouden op 14 juni a.s. We maken wederom graag gebruik van de authentieke -en langzamerhand vertrouwde- locatie op de boerderij de Abbestee van Dhr Arkesteijn, Tramkade 30 te Schipluiden. Zie: Twee gezichten van… Nr. 31: Boerderij Abbestee (middendelfland.net)

Dit keer geen thema-avond maar een ALV. Ook hier leggen we graag nadruk op onze roots (groen en sociaal). Deze keer extra aandacht voor ons mooie buitengebied. We zijn dan ook heel blij dat we Laurence Bonekamp, teamleider Staatsbosbeheer van Hof van Delfland, bereid hebben gevonden ons wat te vertellen over ons gebied. Hij heeft hiervoor een presentatie die ook is gegeven aan de gemeente. Uiteraard is er na de presentatie nog ruimte voor vragen.

Graag benadrukken we overal waar mogelijk het groene en sociale karakter van onze partij. Niet alleen door de standpunten die we innemen in de raad, maar ook door activiteiten en initiatieven binnen onze gemeente. De fractie door moties en voorstellen waardoor het college geprikkeld wordt onze ideeën mee te nemen in hun beleid. Maar ook door het organiseren van thema-avonden waar bewoners van de gemeente Midden-Delfland door deskundigen inhoudelijk geïnformeerd worden over een gekozen thema. Bewoners van onze gemeente leveren op zo’n thema-avond input en beïnvloeden daarmee ook de standpunten van onze fractie over dit thema.

Het programma voor 14 juni a.s. ziet er als volgt uit:

19.15-19.30               Inloop met koffie

19.30-19.35               Opening en welkom door de voorzitter

19.35-20.15               Presentatie Laurence Bonekamp, Staatsbosbeheer/ Hof van Delfland

20.15-20.30               Bedankje en Kleine Pauze

20.30-20.35               Goedkeuren en vaststellen notulen van de ALV 30 november 2022

20.35-20.45               Jaarrekening en verkiezing kascommissie

20.45-21.00               Terugkoppeling en vooruitblik van het Bestuur.

21.00-21.20               Terugkoppeling en vooruitblik Fractie.

21.20-21.30               Rondvraag

21.30uur                    Afsluiten met drankje en hapje

We hebben geprobeerd met deze agenda een aantrekkelijke ALV aan te bieden. We streven ernaar u kort en bondig te informeren over de voortgang, aandacht te schenken aan onze missie en tegelijkertijd de gelegenheid te bieden om elkaar op informele wijze te ontmoeten.

Hopelijk zijn we hierin geslaagd en mogen we u allen begroeten op onze ALV.

14 juni 2023, inloop vanaf 19.15 Boerderij Abbestee, Tramkade 30 Schipluiden

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.