Tour du Zorg deel 4: Schipluiden – Woondroom voor jongvolwassenen met autisme

Anja KardolOnze vierde afspraak van onze ‘Tour du Zorg’ had ik samen met onze voorzitter van het bestuur bij Woondroom in Schipluiden. Dat was een verrassing voor mij… we belden aan op het huisnummer waar een vriendin van mij vroeger heeft gewoond. Nu blijkt dit dus de huiskamer te zijn van Woondroom J . Een woonvorm voor jongvolwassenen met een stoornis in het autismespectrum (ASS).

We waren keurig op tijd en werden verwelkomd door een begeleider en twee ouders van bewoners. We kregen uitleg van de ouders hoe het allemaal precies zit. Woondroom heeft de beschikking over zeven appartementen. In zes appartementen wonen bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgestemd en helemaal op maat. De bewoners betalen gewoon huur en de begeleiding wordt gefinancierd vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Een prima systeem voor hen! Woondroom is een ouderinitiatief dat zich nog steeds goed gesteund voelt door de gemeente. De ouders vertellen ons erg tevreden te zijn over de samenwerking én de korte lijnen met de gemeente. Zij noemen met name de beleidsambtenaar van de gemeente als positieve schakel in het geheel.

Omdat deze bewoners sinds de veranderingen in de zorg vallen onder “beschermd wonen”, is niet langer onze eigen gemeente Midden-Delfland verantwoordelijk voor hen, maar vallen zij nu onder de ‘centrumgemeente’ Delft. Voor de ambtenaar in Delft was het ook allemaal nieuw. In het begin wist men niet zo goed wat er eerst geregeld moet worden. Moest nu eerst het geld (de PGB) geregeld worden, of moest er eerst een plek via de woningstichting worden toegewezen? Binnen Woondroom kan het één niet zonder het ander. Hierdoor ontstond er eerst wat ruis, maar dankzij de korte lijntjes met de beleidsambtenaar zijn de contacten met Delft nu ook heel goed. De ouders vertellen het wel spannend te vinden, want de komende tijd zullen de keukentafelgesprekken gaan plaatsvinden. Wat zal er veranderen? Welke consequenties zal dit hebben? Het is nog niet helemaal duidelijk of deze jongeren met autisme onder de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (dus gemeente) blijven vallen, of dat zij onder de wet langdurige zorg (WLZ) gaan vallen. Zou er straks misschien op de budgetten gekort gaan worden? Met name over de bestedingsvrije ruimte zijn er zorgen. De meeste bewoners hebben een Wajong uitkering of vallen onder de Participatiewet en leven met een minimumloon. Financieel is het dus best lastig.

Het verhaal dat ouders ons vertellen is interessant. We luisteren en stellen steeds meer vragen. Al pratend zijn we zomaar een uur verder, de tijd vliegt voorbij. Op de vraag of wij nog iets kunnen meenemen, vragen de ouders zich af hoe de lokale politiek invloed kan hebben op de grotere ‘centrumgemeente’ Delft. Wij letten erop dat maatwerk mogelijk  blijft, ook binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Zeker voor onze kwetsbare doelgroepen is dat van groot belang!

OGP staat voor passende zorg dichtbij voor alle inwoners van Midden-Delfland. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het eigen leven. Een jaar na alle grote veranderingen in de zorg zijn we benieuwd wat u daarvan merkt. Daarom gingen wij actief op zoek naar verhalen van inwoners die hiermee te maken hebben. We bezochten de inloopzondag in de Singelhof in Maasland en spraken we met bewoners van Woondroom (voor jongvolwassenen met autisme). We gingen ook langs bij Veldvreugd (gehandicaptenzorg) in Schipluiden en de Dorpskamer van Den Hoorn. We organiseerden bovendien een stamppotavond over de Jeugdzorg. De komende weken vertellen wij wat wij te weten zijn gekomen tijdens onze “Tour du Zorg”. Denkt u na het lezen van deze column: “Hier zijn ze niet geweest en ik heb ook iets te vertellen”? Bel of mail mij en ik kom graag een keer bij u langs!

Anja Kardol | gemeenteraadslid
a.kardol@ogp-md.nl of 06-13456948

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.