Toekomst van de WMO, OGP hoort graag uw mening!

Om wat meer te weten wat er in onze dorpen speelt en wat de bewoners denken over de ontwikkelingen in hun kernen, organiseert Open-Groen-Progressief Midden-Delfland regelmatig ‘stamppotgesprekken’. Op een handig tijdstip, nl tussen half zes en half acht ’s avonds, eten we wat en discussiëren we met een groepje leden en geïnteresseerden over een thema. Na de maaltijd is ieder nog op tijd voor een avondvergadering of het NOS journaal!

Op woensdag 23 november is het onderwerp van de stamppot: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel WMO, en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Op maandag 28 november in de Commissie Samenleving zal de gemeenteraad zich buigen over het WMO beleidsplan. Er zal minder geld ter beschikking komen maar waarop kan bezuinigd worden? Daarnaast is er op het ogenblik veel onzekerheid over de uitvoering van de PGB. Met de wijzigingen van het rijksbeleid per 1 januari 2012 zal er voor de betrokken inwoners van onze gemeente het nodige veranderen op dit gebied. Wat zijn de consequenties daarvan en hoe kan de gemeente daar op in spelen? De OGP raadsleden horen graag de mening ierover. Ook een lid van de Cliëntenraad en van de Stichting Welzijn Midden-Delfland zullen hun visie geven. Denk met OGP mee en lever uw bijdrage , of deel uw probleem met de tafelgenoten.
Graag horen we of u met ons mee-eet op 23 november in Schipluiden ten huize van familie Arkesteijn, Beatrix van Schagenlaan 11.

Aanmelden kan bij:
Lydia van der Kieft, bestuurssecretaris OGP
Lydia@houtenbos.info

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.