Toekenning ‘Groene Pluimen’ 2013

Midden-Delflandse ondernemers zetten zich in voor vergroening en duurzaamheid!

De vijfde keer de  ‘groene pluim’ voor ondernemers met hart voor Midden-Delfland

Midden-Delfland heeft een groen hart, gevoed door mensen die ervan genieten en die er (voor) werken. Ondernemers zijn hard nodig om alle mooie plannen voor de toekomst van dit gebied te kunnen realiseren. Daarom heeft Open-Groen-Progressief Midden-Delfland niet alleen een visie op de toekomst van Midden-Delfland, waarin ruimte is voor duurzame en kwalitatieve ondernemingen, maar ook voor de ondernemers die daaraan bijdragen. Ondernemen in Midden-Delfland is lang niet altijd eenvoudig. Het kost soms jaren om een groene onderneming op te zetten en winstgevend te maken/houden. Deze ondernemers steken hun nek uit en investeren in een nieuwe toekomst van hun onderneming, versterken daarmee de toekomst van Midden-Delfland en stellen hun en ons aller groene toekomst mede veilig. Zij verdienen een ‘pluim’.

OGP Midden-Delfland geeft in 2013 voor de vijfde keer een ‘groene pluim’ aan drie ondernemers die zich bijzonder verdienstelijk maken voor Midden-Delfland. Die pluim is een blijk van waardering en een aansporing om door te gaan met hun onderneming.

Dit jaar zijn de pluimen uitgereikt aan:

Wessels Noten en Kaas Den Hoorngroene pluim Sander
Sander en Daniëlle, is een drijvende kracht in de ‘vergroening’ van de Dijkshoornsweg. De nieuwste slogan: ‘Schakel tussen stad en land’  wordt mede door ondernemers als Sander en Daniëlle ingevuld met de verkoop van speciale Midden-Delfland producten en met een eigen streekproduct ‘Midden-Delflandse Nougat’. Ook werkt Wessels Noten en Kaas mee met het initiatief ‘Kistje met smaak’, een wekelijkse selectie gezonde producten van het land.
Sander laat zich niet uit het veld slaan door het moeizame gemeentelijke beleid rond de kernontwikkeling in Den Hoorn. Als het aan hem ligt komen er in de Dijkshoornseweg meer en meer streekproducten uit
Midden-Delfland. Daarmee onderscheiden zijn bedrijf en de Dijkshoornseweg zich nu en in de toekomst.

Raadslid Ivan Trouwborst overhandigde de pluim aan Sander Wessels, naast Sander zijn trotse vader (foto)

 

groene pluim Arie

Arie van den Berg, Hoeve Ackerdijk, stadsboer, Schipluiden
Al meer dan 40 jaar zet Arie van den Berg zich in als agrarisch ondernemer voor een vitale en innovatieve ‘stadslandbouw’. Als biologisch werkende stadsboer, zorgondernemer
en groenbeheerder werkt Arie op zijn hoeve Ackerdijk aan vernieuwende projecten rond groenbeheer, biologische voedselproductie en ‘land art’. Arie van de Berg is een echte groene innovator. Meedenken met de ‘markt, verdienmodellen ontwikkelen die inspelen op de behoeften van de samenleving en zó bijdragen aan Midden-Delfland zit hem in het bloed! Hij verdient onze pluim en navolging onder zijn collega’s!

Ivan Trouwborst overhandigt Arie van den Berg en zijn vrouw Petra de pluim (foto)

 

Jeroen van der Kooij, biologische stadsboer, Maasland
Aan de Parallelweg, tegen de gemeentegrens met Vlaardingen ligt het biologische veehoudersbedrijf van Jeroen v.d. Kooij. Jeroen en zijn vrouw verdienenfoto vd Kooij pluim
een pluim vanwege hun betrokkenheid bij het gebied en hun natuurlijke aanpak van de veehouderij. Ingeklemd tussen de rijksweg A20 en terreinen van
Natuurmonumenten weet Jeroen de balans te vinden tussen contact met de consumenten (adoptiekoeien), natuurbeheer (grazen van zijn vee in het Natuurmonumenten-gebied)
en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Continu verbetert hij zijn processen om met zijn koeien nog natuurlijker  melk en vlees produceren.

Raadslid Marjan Vos-Pols overhandigde de bloemen en de pluim in de stal aan Jeroen van der Kooij en zijn vrouw Gusta (foto).

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.