Tiny Houses Woudselaan dichterbij

Al in januari 2018 stemde de raad unaniem in met de locatie Woudselaan als pilot locatie voor Tiny Houses. U weet wel die leuke, inventieve en duurzame woonvorm die ook nog eens prima past bij de Citta Slow gedachte van de gemeente. Inmiddels is er veel werk verzet door de gemeente, maar zeker ook door de initiatiefgroep.

Afgelopen raadsvergadering heeft de OGP dan ook ingestemd met de wijze waarop de plaatsing van de huisjes in het gebied wordt geregeld. Het gaat dan vooral om de tijdsduur, contractvorm en de regie die de gemeente kan voeren. Niet het meest spannende onderdeel van het proces, maar wel belangrijk om goed te regelen. In dit geval is name om de tijdelijkheid van de locatie van belang, een kostenneutraal perspectief en invloed op de ruimtelijke kwaliteit. In de raad was er een ruime meerderheid dus is het voorstel van het college aangekomen.

Goed nieuws voor de initiatiefnemers die nu verder kunnen met het plannen en bedenken van hun Tiny House. De gemeente kan ook verder met de voorbereidingen. Voor OGP is een belangrijk onderdeel de ontsluiting van het gebied. Voor deze ontsluiting zijn drie mogelijk routes in beeld, via de Woudselaan, via Woudselaan – Harnasdreef of via het bedrijventerrein. Via het bedrijventerrein heeft niet onze voorkeur. Liefst zien we een route die binding geeft met de kern van Den Hoorn, waardoor het geen wijkje op zich wordt maar een duurzame en inventieve toevoeging aan Den Hoorn. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomst van onderzoek wat betreft de ontsluiting

Wat OGP betreft blijft dit niet de enige locatie van Tiny Houses in Midden-Delfland. We zien dit als een prima pilot om als gemeente ervaring op te doen met deze nieuwe woonvorm. Maar als de huisjes eenmaal bewoond zijn, vinden we het een goed idee om de  ervaringen te gebruiken om op andere locaties ook Tiny Houses te plaatsen. Niet als vervanger van de meer ‘gewone’ starterswoningen, maar als extra voor wie bewust kiest voor deze woonvorm. Immers wonen in een Tiny House is niet aan iedereen besteed, maar wellicht wel voor meer Midden-Delflanders dan we denken.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.