Geluidsoverlast vanaf het water vraagt om heldere regels

OGP-Midden Delfland wil onze stiltegebieden beschermen en wil dat onze inwoners en recreanten kunnen genieten van de rust en ruimte die ons Bijzondere Provinciale Landschap te bieden heeft. De overlast van “zuipschuiten” zoals deze in het vaarseizoen in toenemende mate wordt ervaren, willen we stoppen. Vandaar dat we tijdens de laatste raadsvergadering hebben gepleit voor het opnemen van heldere regels in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit met als doel om de handhavers en toezichthouders in ons stiltegebied een goed instrument te geven om overlast door geluid vanaf het water aan te kunnen pakken.

Duifpolderkade – Foto: OGP

Zoals het nu in de APV van de gemeente Midden Delfland staat moet opgetreden worden op een artikel waarin staat dat “geen overlast mag worden veroorzaakt waar omwonenden overlast van ondervinden”. Dat vinden wij vanuit OGP te subjectief en in de praktijk lastig te handhaven.

In Delft doen ze dat wat ons betreft beter: daar staat in de APV dat het is verboden op of aan een openbare plaats een toestel te gebruiken waardoor voor omwonenden of de omgeving onnodige en/of overmatige geluidhinder wordt veroorzaakt. Zo’n toestel mag, anders dan door menselijke energie, bij gebruik geen hinder veroorzaken. Kort gezegd: versterkt geluid in de openbare ruimte in Delft is onder de APV niet toegestaan.

Reden voor ons om in de laatste raadsvergadering een wijziging op de APV voor te stellen (amendement) waarbij een artikel in de APV wordt toegevoegd met een heldere omschrijving dat versterkt geluid in ons stiltegebied niet is toegestaan. Helaas was voor ons voorstel geen  meerderheid. en blijft daarmee een goed instrument om overlast vanaf het water het komende seizoen te voorkomen of verminderen, ongebruikt. Helaas!

De reden voor het niet ondersteunen van een aantal partijen bevreemdt ons. Argumenten die partijen noemen zijn: “het stiltegebied is al beschermd onder de omgevingsverordening van de Provincie” , waarop in de praktijk lastig is te handhaven en bijvoorbeeld sommige toezichthouders (BOA’s) dat niet mogen. Tot aan “je wil niet iedereen gaan bekeuren voor het aan boord hebben van een JBL-boxje”. Dat is natuurlijk niet hoe een handhaver of toezichthouder daarmee in de praktijk omgaat.

Helaas dus, de schippers van overlast gevende boten die vanuit Delft naar Midden Delfland varen, worden daar dus aangesproken op “het aan boord hebben van versterkt geluid”, maar zodra ze in Midden Delfland varen op “het veroorzaken van overlast voor omwonenden”. Gelukkig is het voornemen om jaarlijks te bekijken of de APV moet worden aangepast, dus we blijven proberen!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.