Succes smaakt naar meer…

Het begrotingsdebat 2014: succes smaakt naar meer!

Op 5 november voerde de gemeenteraad het jaarlijkse begrotingsdebat. Van 4 uur in de middag tot half 12  ’s avonds.
In het politieke ‘bedrijf’ (of ‘circus’ als u dat liever wilt) een hoogtepunt. Het gaat één avond  – als het goed is  – over de ‘grote’ politieke/bestuurlijke vraagstukken. Direct gekoppeld aan de vraag hoe we ons gemeentegeld in de komende jaren gaan inzetten. Dus het gáát ook nog ergens over.

OGP Midden Delfland zette het debat met verve in. Eerst met stevige algemene beschouwingen en daarna met een serie moties en amendementen om het beleid in positieve zin bij te buigen.
Waar heeft OGP zich op 5 november met succes hard voor gemaakt?
1. Dat het geld voor lokaal onderwijs beschikbaar blijft  voor onze scholen. Die leveren een topprestatie. Ze verwijzen (omgerekend) ruim 50% minder kinderen naar speciaal onderwijs dan onze buurgemeenten.
2. Dat de gehandicapten parkeerkaart betaalbaarder wordt. Die wordt geen 200,- euro maar 100,- per aanvraag (nog steeds een stijging, maar niet zo’n idiote).
3. En dat  het gezondheidscentrum Maasland na vele jaren echt van start kan gaan, dankzij een aangenomen motie die een groot obstakel uit de weg heeft geruimd. Of er nu wordt doorgepakt hangt echt helemaal af van de wethouder!

Mooie succesjes dus, met steun van wisselende partijen. Daar werd de fractie blij van.

Maar natuurlijk waren er ook punten die we (nog) niet meekregen:
– er is nog geen echte discussie over hoe de gemeentelijke organisatie er na 2014 uit gaat zien  (dat kunnen we misschien ook maar beter zelf gaan doen…..!)
– een motie om de woningen aan de Harnaskade veilig te stellen tegen sloop – haalde het niet, ondanks steun van Mijn Partij. De warme woorden aan de bewoners van de kant van het CDA en de PvdA (die echt heel mooie dingen over het behoud van de Harnaskade op haar website schrijft) leverde toch geen politieke steun op voor een motie tegen de sloop. En dus was er nu nog geen meerderheid in de raad om de bewoners van de Harnaskade gerust te stellen.
Daar moeten we dus voor blijven knokken. Samen met de bewoners moeten we steeds de partijen eraan herinneren dat het hier (net als in Rotterdam)  draait om ‘geen woorden, maar daden’!

Er lijkt nu wél steun te zijn om de vele miljoenen compensatiegeld voor de aanleg van A4 beter te gaan gebruiken. Maar de coalitiepartijen leggen dat nu weer niet in een beleidsuitspraak vast.  De verantwoordelijke wethouder twitterde tijdens de raadsvergadering ‘verheugd’ dat er geld komt voor goede ‘groene’ bedrijfsinitiatieven in Midden-Delfland. Maar dat hij wat ons betreft al een jaar geleden kunnen aankondigen. Maar misschien is de verkiezingstijd meer geschikt voor cadeautjes?
MarjanRoyAfijn, uiteindelijk telt dat het goede beleid er komt…..

Het politieke begrotingsavondje is inmiddels weer voorbij. Maar de eerstvolgende Commissievergadering (26 november) komt er alweer aan en dan staat het behoud van de Harnaskade opnieuw op de agenda.
Blijven volgen dus!

Echt saai is het niet in de politiek van Midden-Delfland.

Voor de fractieleden Marian Pols en Roy Ringeling waren dit de laatste Algemene Beschouwingen……

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.