Slecht nieuws voor treurwilg Slot de Houvelaan

treurwilg 2Helaas: slecht nieuws voor de kenmerkende treurwilg aan de Slot de Houvelaan in Maasland. Eerder bereikten ons berichten dat deze boom op de nominatie staat gekapt te worden. In de raad vroegen wij de wethouder welke mogelijkheden er zijn om de kap van deze prachtige boom te voorkomen, bijvoorbeeld door een flinke snoeibeurt of het toepassen van inventieve hulpmiddelen. De wethouder vertelde echter dat de boom in de oksel tussen de twee zware takken behoorlijk is aangetast. Het is volgens de gemeente niet verantwoord de boom te handhaven. De boom zou zó drastisch moeten worden teruggesnoeid, dat er niets zou overblijven van de schoonheid van de boom. Daarom wil de gemeente de boom toch kappen.

Wij hebben gevraagd om een nieuwe, grote boom, met direct al een behoorlijke stamdikte. Zo kunnen we na het verlies van de treurwilg hopelijk snel weer genieten van een nieuwe, mooie boom aan de Slot de Houvelaan!

treurwilg 1 treurwilg 3

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.