September: Campagnemaand Groen Midden-Delfland

Elke maand belicht OGP Midden-Delfland in het kader van de verkiezingscampagne een speciaal thema. Bedoeling om aan te geven welke thema’s de partij wil agenderen, voor gesprekken met betrokken burgers, ondernemers en organisaties. Om tot nieuw beleid te komen.
koeien en ka 025
bomen aug 019

September 2013
Campagnemaand ‘Groen Midden-Delfland’
Wonen in Midden-Delfland is voor de inwoners ‘kwaliteit van leven’. In deze gemeente wonen betekent  naast veel sociale netwerken,  een overzichtelijke schaal , vooral ook  ‘groen onder handbereik’.
Reden genoeg voor OGP Midden-Delfland om er  in onze eerste campagnemaand september  extra aandacht  aan ‘groen’ te geven.  Deze maand staan er verschillende activiteiten op het programma:

 • De zeven OGP punten voor een groen Midden-Delfland
  Begin september brengen we zeven punten van OGP voor een groen Midden-Delfland naar buiten. In kort bestek staat hierin wat onze partij belangrijke thema’s vindt. De zeven punten gaan over het ‘grote’ groen rondom de dorpen (en de beleving ervan), en natuurlijk over het groen in de kernen, onze directe woonomgeving. Ze zijn startpunten voor gesprek en actie met de lokale partners
 • Op 19 september een discussie met D66 gedeputeerde Han Weber over  ‘werkend groen’.
  De gemeente Midden-Delfland heeft veel te maken met het beleid van de provincie Zuid-Holland. De provincie wordt in het nieuwe natuur- en landschapsbeleid steeds belangrijker voor de bescherming  van heel Midden-Delfland.  Daarom een discussie met Han Weber over, beschermen, vernieuwen en geld verdienen in en voor Midden-Delfland.  Uit de gemeente praten ‘Stadsboer’ Arie van den Berg van Hoeve Ackerdijk, Jakob Jongsma  van MKB Schipluiden- Den Hoorn en Marja Straver van de Midden-Delfland Vereniging mee.   Samen met OGP fractievoorzitter Ivan Trouwborst gaat het gesprek over Midden-Delfland  als ‘werkend groen’.  (20 uur in Schipluiden)
 • Rond 21 september drie ‘veldbezoeken’  aan het groen in de drie kernen
  Het afgelopen jaar is er door burgers veel geklaagd over het ‘onbehouwen’ gemeentelijk groenbeleid in de dorpen. Sommigen spraken van een  ‘ontgroening’ van de dorpen. Schijnbaar uit kostenoverwegingen wordt er rigoureus gekapt en gezaagd. Fractieleden en betrokkenen stappen op de fiets en inventariseren per kern de probleemplekken. (meer informatie op onze facebookpagina)
 • De ‘Groene Pluimen’  worden voor de 5e keer uitgereikt.
  Ook in 2013 krijgen drie of vier ondernemers in het groen een speciale pluim van OGP voor hun inzet voor hun bedrijf en Midden-Delfland.  Suggesties zijn nog welkom!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.