Rust in stiltegebieden en activiteiten in kernen

stiltegebiedDe gemeente voerde enige tijd terug een onderzoek uit naar de beleving van rust en geluidhinder in onze gemeente. Wij vragen al langer aandacht voor actief stiltebeleid in onze buitengebieden en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen zoals de toename van weg- en vliegverkeer rond en in onze gemeente. Daarom waren wij positief over dit initiatief.

Inmiddels zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend. De rust in ons buitengebied wordt door veel mensen zeer gewaardeerd. Het hoeft niet nog stiller te worden. Het gebied waarvan inwoners vinden dat het er echt stil moet zijn, overlapt grotendeels de door de Provincie aangewezen stiltegebieden. Verder geven mensen aan dat er in de dorpskernen ruimte is voor activiteiten en evenementen. Geluidsoverlast wordt vooral ervaren door verkeer en hangjongeren, met name in de kernen en rond de wegen. Het onderzoek biedt dus voldoende aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van nieuw stiltebeleid waarin duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen het buitengebied enerzijds en de dorpskernen anderzijds. Zo houden we het beste van twee werelden: rust en ruimte in het groene gebied en activiteit en vitaliteit in onze dorpen!

Klik hier voor de hele rapportage.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.