Resultaat verkiezingen

De verkiezingen zijn voor ons heel goed verlopen. We hebben onze 4 zetels kunnen behouden. Er deden 2 nieuwe partijen aan de verkiezingen mee, wat de uitkomst meer dan gewoonlijk onzeker maakte. Onze coalitiepartner het CDA verloor 1 zetel, wat tot gevolg had dat de bestaande meerderheid van 9 zetels verloren ging. De onderhandelaars moesten dus op zoek naar een nieuwe meerderheid. Onze inzet was om een zo groot mogelijke meerderheid te vormen. Die is gevonden in een coalitie van CDA, OGP en VVD, die samen 11 zetels hebben. Er is inmiddels een concept coalitieakkoord, dat niet alleen aan de coalitiepartijen wordt voorgelegd, maar ook aan de andere partijen in de raad. Wij hebben ons hier sterk voor gemaakt. Ons speerpunt participatie betekent ook dat je in de raad moet streven naar een zo breed mogelijk draagvlak. Ook is bekend dat er 3 wethouders komen. Afgesproken is dat elke wethouder minimaal voor 90% aangesteld wordt.

Kees van Gageldonk
partijvoorzitter

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.