Regionale Energiestrategie 1.0

In 2030 wil Nederland de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord.  In de Regionale Energie Strategie (RES) vertaalt de energieregio Rotterdam Den Haag de afspraken uit het Klimaatakkoord in regionale ambities en oplossingsrichtingen. De RES is een strategie voor de regio, en wordt gebruikt om lokaal beleid en plannen verder uit te werken en in verbinding te brengen met de grotere opgave.

Eerder in het proces hebben we vragen gesteld over de zogenaamde inpassing ‘basis van draagkracht van het landschap’. Gedreven door het belang wat we hechten aan dit open en kenmerkende landschap. De zienswijze van de raad het belang van het landschap ook het belangrijkste thema. De bijzondere status van dit gebied. De noodzaak dit te beschermen voor alle inwoners in deze regio. Zonder de energie opgave volledig buiten het gebied te willen plaatsen, maar met een duidelijke bijdrage aan de opgave die er zeker is.

In de versie die nu voor ligt staat het bijzonder provinciaal landschap duidelijk op de kaart. Letterlijk. Als ongeschikt zoekgebied voor grootschalige opwek van windenergie en zonne-energie op land.

Eén van de kaartjes gaf nog wat reden tot het stellen van vragen over de bescherming van het gebied aan de randen. Bijvoorbeeld bij het Kraaiennest of langs de A20 aan de zuidkant van het gebied. Met de beantwoording zijn onze zorgen weg genomen over hoe de zoekgebieden waren gevisualiseerd.

Kortweg, het stuk geeft een realistische ambitie om de komende jaren aan de slag te gaan. Ook voor deze gemeente. Het is daarmee een goed resultaat van de inspanning die hier geleverd is in het lange proces om tot deze visie te komen.

Interessant is dat ook in de het statenvoorstel, voor behandeling bij de provincie Zuid Holland, wordt veel aandacht besteed aan de belang van het landschap van Midden-Delfland, en dat het daarom dus geen geschikt gebied is voor grootschalige opwekking van energie door zond en wind.

De RES 1.0 en samenvatting is hier te lezen.

Trekkadepad – Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.