Regels: zijn die er eigenlijk voor inwoners, of voor de gemeente?

kerkdienst-2-corso-2017Deze maand behandelden we in de raad een paar aanpassingen van de lokale APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Een belangrijke wijziging betrof het opnemen van een aanvulling die het mogelijk maakt om structurele (buren)overlast beter aan te pakken. Dit soort lokale regels zijn wat ons betreft belangrijk voor de inwoners van Midden Delfland: iedereen moet op een fijne en veilige manier in zijn eigen huis kunnen wonen. Met deze aanpassing stemden wij dan ook van harte in.

Met een andere, kleinere wijziging hebben wij niet ingestemd. Volgens de standaard APV krijgt iemand automatisch een vergunning voor een activiteit als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn van zes weken reageert op de vergunningaanvraag. Dat vinden wij logisch. Het is de taak van de gemeente vergunningaanvragen tijdig te behandelen en vergunningen ook op tijd af te geven óf af te wijzen. Zo weten inwoners altijd op tijd waar ze aan toe zijn.

De gemeente stelde echter voor in onze APV een andere bepaling op te nemen. In die bepaling wordt geregeld dat een vergunning niet automatisch wordt afgegeven, ook niet wanneer de gemeente de aanvraag niet op tijd behandelt. Het argument hiervoor was dat dit belangrijk is voor het geval er ‘zwaarwegende aspecten zijn die te maken hebben met openbare orde en veiligheid”. Wij vinden dat een kromme gedachte. Juist in geval van “zwaarwegende aspecten” zou de vergunningaanvraag tijdig behandeld moeten worden. Wij vinden daarnaast dat de gemeente over voldoende wettelijke instrumenten beschikt om ook in het geval van meer zwaarwegende aspecten een vergunning op een goede manier te beoordelen.

Met de voorgestelde wijziging heeft een initiatiefnemer geen enkel houvast dat voor een evenement tijdig een vergunning kan worden verwacht. Dat lijkt ons de omgekeerde wereld. Wij zijn juist blij met en trots op de vele evenementen die door vrijwilligers worden georganiseerd. Wat ons betreft moet de gemeente er ‘gewoon’ voor zorgen dat vergunningaanvragen binnen zes weken worden behandeld. Helaas kreeg ons pleidooi hiervoor niet genoeg steun bij andere partijen, zodat de gemeente voor zichzelf in de behandeltermijn van vergunningaanvragen nu toch een soort ‘achterdeurtje’ heeft kunnen inbouwen. Helaas, maar wij blijven alert op overbodige of onzinnige regelgeving.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.