Raadsinformatiebijeenkomst over TransitieVisieWarmte

Vanuit OGP werken we graag door aan een duurzamer Midden-Delfland, maar wel op een manier die past bij het karakter van onze gemeente. Zo ook de overgang naar andere bronnen dan aardgas voor onze warmtevoorziening in de periode tussen 2030 en 2050. Haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners.

Afgelopen dinsdag 16 maart is de gemeenteraad tijdens een digitale bijeenkomst bijgepraat over alle stappen die de komende jaren gezet moeten worden om de warmtevoorziening in Midden Delfland in de toekomst te verduurzamen. De huidige warmtevoorziening is vooral gebaseerd op het gebruik van aardgas. In de periode van 2030 tot 2050 zullen de inwoners en bedrijven in Midden Delfland overgaan naar een andere vorm van warmtevoorziening. Omdat dit een ingrijpende operatie is, vinden wij dat hierin onze inwoners op een goede manier moeten worden geïnformeerd en de kans moeten krijgen om mee te denken. We zijn dan ook blij dat in dit traject stappen zijn gezet met inwoners te betrekken via een vragenlijst en werkgroep en dat maatschappelijke organisaties, ondernemers en de lokale energie coöperatie hierin ook al volop meedenken.

De Rijksoverheid verplicht de gemeenten de overgang naar een duurzame warmtevoorziening in stappen aan te pakken. De eerste stap was recent door het vaststellen van de notitie met uitgangspunten. De tweede stap die nu volgt staat in het teken van het uitvoeren van een robuuste analyse. Hierin wordt bepaald welke mogelijkheden er voor de verschillende dorpskernen, buurtschappen en het buitengebied van Midden Delfland bestaan en in hoeverre deze realistisch zijn. Afhankelijk van de ligging en de aard van de bebouwing kan de warmtevoorziening in de toekomst bestaan uit het verwarmen door middel van elektriciteit, door gebruik van duurzaam gas of door de aanleg van een warmtenet.

Wilt u meer weten over wat er staat te gebeuren op dit gebied en bent u geïnteresseerd in wat er allemaal is besproken tijdens deze raadsinformatie-bijeenkomst? Kijk dan op de website van de gemeente waar een videoverslag geplaats gaat worden.

Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.