Pompen of verzuipen?

OGP organiseert een thema-avond over het belang van water in Midden-Delfland

Onze bodem daalt, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds extremer. Je hoort dit nieuws steeds om je heen. Om Midden-Delfland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden moeten we ver vooruitkijken.

Stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van vijftien bureaus hebben uitdagende toekomstplannen* ontwikkeld voor vijf regio’s in Nederland. Eén van die regio’s is Midden-Delfland!

De plannen laten zien dat er gedurfde ideeën nodig zijn voor de toekomst van ons lage, natte land zoals rivierengebied en polder.

De bureaus kregen de opdracht een ontwerp te maken waarin rekening wordt gehouden met 2 tot 3 meter zeespiegelstijging. Er is nagedacht over wonen, zoetwatervoorraden en energieopwekking. Welke aanpassingen van wegen, water en land zijn er nodig? Wat zijn de gevolgen voor milieu en wat zal dat ons gaan kosten? Hoe kunnen onze steden blijven groeien zonder gevaar van overstromingen door hevige regenval? Hoe zorgen we ervoor dat we geen tekort aan, maar ook geen overlast hebben van water?

Door mensen bij elkaar te laten komen met veel verschillende kennis ontstaan de beste ideeën. Extreme ontwerpen zijn soms nodig om tot realistische oplossingen te komen.

Woensdagavond 8 maart komt Fransje Hooimeijer, Associate Professor Environmental Technology & Design aan de TU Delft en één van de belangrijkste opstellers van dit onderzoek, ons als inleider hierover meer vertellen.

Ook komen een aantal deskundige mensen zoals Marcel Vissers (Hoogheemraad Delfland), Lobke Zandstra (lid verenigde vergadering van Delfland) en Arie van den Berg (Boerenlandvogelboer). Zij gaan met elkaar en met u in gesprek: wat zijn de uitdagingen waar we voor staan en welke oplossingen kunnen we samen bedenken?

Gaat u met ons op zoek naar -voor Midden Delfland- haalbare en gewenste ideeën?

Als inwoner van dit gebied (en dus betrokkene) is uw input zeer waardevol en gewenst.

Kom dus ook op 8 maart naar de Dorpshoeve in Schipluiden.

Tijd: inloop vanaf 19.15, start van de avond 19.30 uur tot 22.00 uur

Waar: Dorpshoeve te Schipluiden

Toegang is vrij, maar in verband met de organisatie stellen we het op prijs als u van tevoren kan laten weten of we op u mogen rekenen.

Aanmelden

U kunt u aanmelden op onze website door hier te klikken

U kunt een e-mail sturen naar info@ogp-md.nl

of te bellen/appen naar onze voorzitter José Chung 06-51521343

Tot ziens op 8 maart, we kijken uit naar uw komst!

Wilt u meer weten?

* Mocht u interesse hebben in de toekomstplannen dan kunt u hier klikken

voor de Vijf toekomststrategieën voor de Nederlandse delta in 2120 van de TU Delft

en

Hier voor het booklet National Productive Parkland Delftland van ZUS, FLUX en SWECO 

Flyer

U kunt hier de flyer over de thema-avond downloaden:

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.