OGP voor sanering asbest in dorpskernen

asbestOGP vindt het belangrijk dat inwoners van onze dorpskernen kunnen vertrouwen op een veilige leefomgeving. Daarom stemde OGP in juni in met de nieuwe subsidieregeling voor het opruimen van asbestdaken in onze dorpskernen.

Vorig jaar woedde er een asbestbrand in Wateringen. Deze brand had grote impact en zorgde voor grote gezondheidsrisico’s voor bewoners van huizen in de directe omgeving. Als reactie hierop én omdat asbesthoudende dakbedekking per 1 januari 2024 verboden is, inventariseerde de gemeente Midden-Delfland waar in onze dorpskernen asbestdaken aanwezig zijn. Wij deden de suggestie eigenaren van asbestdaken actief te benaderen en hen te wijzen op de landelijke subsidieregelingen die er zijn voor asbestsanering. De gemeente reageerde positief en benaderde eigenaren van asbestdaken in de dorpskernen voor een individueel gesprek over de mogelijkheden voor vervanging van de asbestdaken.

Daarnaast is er nu de aanvullende subsidieregeling van de gemeente, die als extra stimulans een bedrag van maximaal € 75.000 beschikbaar stelt om de asbestdaken versneld uit onze dorpskernen te verwijderen. We zijn blij dat de gemeente ons verzoek actief en met een persoonlijke benadering heeft opgepakt. Met het opruimen van risicovolle asbestdaken in de dorpskernen vergroten we de veiligheid voor onze inwoners. Goed werk!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.