OGP Midden-Delfland doet 10 aanbevelingen voor een ‘creatief en sterk’ Midden-Delfland

In de afgelopen maanden heeft OGP Midden-Delfland gesprekken georganiseerd met mensen uit de creatieve, culturele organisaties in de gemeente. Bij die gesprekken is ook input geleverd van de zuster ‘Cittaslow’ gemeente Alphen Chaam. Doel van de gesprekken was om te bepalen wat de rol van creatieve organisaties en ondernemers kan zijn in het toekomstig beleid van de gemeente Midden-Delfland. Startpunt van de gesprekken was de overtuiging dat de creatieve sector iets kan bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de gemeente en dat creativiteit de positie van Midden-Delfland in de regio kan versterken. Naast het ‘groene kapitaal’ van Midden-Delfland is er ook ‘creatief kapitaal’, Midden-Delfland is op dit moment een echte ‘creatieve broedplaats’, kunst en cultuur bloeien, musical, toneel en grote en kleine evenementen zijn daarvan de talrijke uitingen. Midden-Delfland wordt er als woongebied rijker van wanneer deze creativiteit ook een basis wordt voor gemeentelijk beleid De uitkomst van de gesprekken zijn verwoord in een aantal doelen voor het beleid en een 10 stappen plan voor de gemeente. De fractie van OGP-Midden-Delfland zal deze punten als leidraad nemen voor voorstellen in de gemeenteraad.

De belangrijkste doelen voor het beleid zijn:

 • De gemeente Midden-Delfland moet zich meer presenteren als een ‘creatieve broedplaats’ (verbonden met het lidmaatschap van Cittaslow).
 • Er moet een stevig budget komen om creatieve initiatieven te faciliteren. Zo kan de gemeente ook meehelpen om andere geldstromen voor de sector aan te boren.
 • De gemeente moet gebruik gaan maken van de creatieve krachten in Midden-Delfland voor het versterken van haar economisch draagvlak.

De 10 stappen die OGP-MD voorstelt voor een ‘creatief en sterk’ Midden-Delfland:

 1. Elk goed beleid op het gebied van creativiteit begint met de erkenning, dat cultuur en creativiteit onmisbaar zijn voor de samenleving van Midden-Delfland, Creatieve mensen hebben de gemeentelijke samenleving veel te bieden.
 2. Beleid op het gebied van cultuur en creativiteit is méér dan het steunen van evenementen door de gemeente. Daarom moet de gemeente een beleid uitwerken dat de waarde van cultuur als inspiratiebron voor het gehele gemeentelijk beleid benut.
 3. Een gemeentelijke sterkte/zwakte analyse laat ons zien waar de concrete kansen liggen van en voor de creatieve sector in Midden-Delfland en wat de sector te bieden heeft aan een vernieuwend gemeentelijk beleid.
 4. Een externe doelstelling voor het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld in het kader van de Europese ontmoeting van Cittaslow 2014 of Cultuurstad Den Haag e.o. in 2018) zal de verdere ontwikkeling van de creatieve sector in Midden-Delfland een ‘push’ kunnen geven.
 5. Om samenwerking binnen de creatieve sector te bevorderen kan de gemeente ‘onverwachte’ ontmoetingen organiseren. Hier ontmoeten mensen uit de lokale creatieve sector elkaar en kunnen uitwisseling en afstemming plaatsvinden.
 6. Versterk met een tijdelijke gemeentelijke aanmoediging actief de ‘witte vlekken’ in de gemeente, door initiatieven op het gebied van lokale creatieve cultuur en identiteit te ondersteunen en zo nodig ‘uit te lokken’.
 7. Zorg voor een substantieel budget voor ondersteuning van vernieuwende activiteiten van de creatieve sector. Gebruik dit budget mede om andere geldstromen (particulier en publiek) aan te trekken.
 8. Ontwikkel een beleid dat de kracht van de creatieve sector vertaalt in gemeentelijke ‘identiteit’ (van elk van de kernen bijvoorbeeld) en in nieuwe vormen van werkgelegenheid (creatieve industrie, jonge professionals die hier het vak in de praktijk hebben geleerd).
 9. Zorg voor een samenhangend kwaliteitsbeleid voor gemeentelijk projecten en investeringen (bijv. op het gebied van bouwen, vormgeven, ruimtelijke ordening), gebaseerd op de inbreng en kracht van de lokale creatieve sector.
 10. Tenslotte, werk aan een Midden-Delflands ‘Museum van de Koe’.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.