OGP – één jaar in de coalitie

Collectief 2 klNa een jaar onderdeel uit te maken van de coalitie, is het tijd voor bezinning. De fractie heeft zichzelf afgevraagd waar we nu echt voor staan. Wat vinden wij belangrijk? Wat betekent OGP voor Midden-Delfland, voor de inwoners, voor het bestuur? Welke kernwaarden of hoofdthema’s kunnen we benoemen?

We hebben deze vragen beantwoord. OGP staat voor:

  1. Dichterbij de burger: samen mét i.p.v. vóór de burger
  2. Duurzaam en groen Midden Delfland met oog voor cultuurhistorie
  3. Samen anders: participatie, zorg dichtbij mensen, dienstverlening vraaggestuurd i.p.v. regelgestuurd

Deze drie kernwaarden zijn leidend bij alles wat we doen en bespreken. Komend jaar willen we meer naar buiten toe treden en zichtbaarder worden in onze kernen.

Het is na één jaar ook goed om terug te blikken op behaalde successen. Voorbeelden zijn:

  1. Diverse mensen hebben we verder kunnen helpen om een probleem op te lossen. Dat gaat op het gebied van de zorg, maar ook lokale ondernemers.
  2. Een schrijnende situatie rondom een tennismuur in Den Hoorn is na een strijd van 10 jaar voor bewoners eindelijk naar tevredenheid opgelost.
  3. Er zijn vorderingen gemaakt m.b.t. de Maaslandse Dam. OGP heeft zich heel erg ingezet om hier niet de maximale 47 woningen te bouwen. Komende maanden hopen we met een concreet plan te komen dat meer recht doet aan de kwaliteitsverbetering van ons mooie landschap.
  4. Centrumplan Den Hoorn is nog niet voltooid, maar mede dankzij onze inspanningen zijn partijen weer on speaking terms en ligt er een conceptplan waarin ruimte is voor alle betrokken ondernemers.
  5. Dankzij OGP is er meer aandacht voor bomen en groen in Midden Delfland. Er is een lijst met beschermde bomen vastgesteld en het bomenbeleid is vastgesteld.

Daarnaast zijn we ook druk bezig met de Harnaskade. Het lijkt er helaas  op dat de woningen op de kade niet behouden kunnen blijven. Belangrijkste reden is dat het er naar uit ziet dat behoud van woningen enkele miljoenen meer zal gaan kosten dan wanneer de woningen worden gesloopt. OGP heeft als laatste redmiddel nog om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Hiermee hopen we echt duidelijkheid te krijgen of er echt geen mogelijkheid is om de kade te behouden, zonder dat dat onze gemeenschap enkele miljoenen kost. Komende weken wordt hierover een beslissing genomen.

Verder maken we ons momenteel hard voor behoud van de busdienst rond middernacht.

Ook hebben we het college opgeroepen om een zienswijze in te dienen m.b.t. de aanleg van de A4. Momenteel komt er 4 maal zoveel grondwater omhoog als werd aangenomen. OGP is bezorgd over de effecten daarvan op ons mooie veengebied. De A4 zal de komende maanden zeker onze aandacht houden.

Kortom, het eerste jaar zit erop. We hebben veel successen te vieren. Gelukkig liggen er ook nog veel kansen en uitdagingen in het verschiet. We houden u op de hoogte!

Ivan Trouwborst, fractievoorzitter OGP-MD

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.