Niet getreurd, Maasland krijgt een nieuwe boom.

De beeldbepalende treurwilg aan de Slot de Houvelaan in Maasland is helaas niet meer te redden. En daarmee verliest Maasland een iconische boom. Om te voorkomen dat op deze kenmerkende plek een jong “twijgje” met paaltjes verschijnt, heeft OGP het college gevraagd om met een goede vervanging van deze boom te komen. Graag een investering in een boom van enige omvang die op kortere termijn weer kan volgroeien tot boom van aanzien.

Het college heeft op ons verzoek positief gereageerd. Maasland krijgt een nieuwe en al wat grotere boom van circa 6 meter terug. En daar zijn we bijzonder blij mee! Niet alleen omdat er een boom wordt terug gepland maar ook dat het om een boom gaat. Daarmee blijven in onze gemeente de “bomen in balans”. Daarbij is het van belang dat er variantie blijft in ons bomenbestand. Deze variatie bepaald in hoge mate de beleving van onze buitenruimte. Om te voorkomen dat alle bomen tegelijk vervangen moeten worden pleit OGP ook voor een meerjarenonderhoudsprogramma voor de (beeld)bepalende bomen in onze gemeente. Daarmee wordt voorkomen dat we door de bomen het bos niet meer kunnen zien dan wel dat het een kale vlakte is. Tijdens de

begrotingsbehandeling zullen we hiervoor dan ook voor pleiten.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.