N468 in eigendom en beheer van de gemeente Midden-Delfland

Dinsdag 23 april is in de gemeenteraad besloten dat de gemeente Midden-Delfland het eigendom van de –nu nog- provinciale weg N468 gaat overnemen. Een keuze waar al meer dan 10 jaar over wordt gesproken. Vanuit OGP hebben we ons altijd constructief-kritisch opgesteld bij het overnemen van deze weg. Een weg die voor Midden-Delfland belangrijk is vanwege de ontsluiting van agrarische ondernemers in ons gebied én de belangrijkste verbinding vormt tussen onze drie kernen. Tegelijk een weg die is gelegen op een veendijk en daarmee gevoelig is voor onderhoud. Onze grootste zorg is gelegen in de betaalbaarheid van het beheer en onderhoud van deze weg in de toekomst.

Molenweg (Foto: OGP)

Met de overeenkomst die nu wordt gesloten wordt de N468 met toezicht vanuit de gemeente eerst voor 27 miljoen euro grootschalig opgeknapt op kosten van de Provincie met een nieuwe zwaardere fundering zodat de weg geschikt is voor een belasting van 40 ton. Dat is van belang voor onze agrarische ondernemers die hun gezonde en duurzame melk via deze weg moeten afvoeren. Tegelijk zal de weg worden ingericht als lokale ipv provinciale weg. Nadat de weg is opgeknapt komt deze in beheer van de gemeente en zal deze wordt “afgewaardeerd” naar een belasting van 20 ton met ontheffing voor de aanliggende boeren. De weg wordt daarmee alsnog minder belast dan waarvoor hij is gebouwd, is meer verkeersveilig en bij overlast door sluipverkeer kunnen door de gemeente zelf maatregelen worden getroffen.  

Voor toekomstig beheer en onderhoud krijgt de gemeente vanuit de provincie een bedrag van minimaal 3,2 miljoen euro. Daarmee kan het beheer en onderhoud van de weg minimaal 12 jaar worden bekostigd. De gemeente heeft dan de mogelijkheid om voor na die tijd de jaarlijkse kosten op een goede wijze in de begroting op te nemen.

Met deze afspraken hebben wij vanuit OGP Midden-Delfland er vertrouwen in dat de belangrijkste weg in ons gebied op een goede manier beschikbaar blijft voor onze inwoners en ondernemers en daarmee een belangrijke basis blijft voor een bereikbaar Midden-Delfland.  

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.