Midden-Delfland geen kind van de rekening

herfstboomgaard Jacob Dijkshoorn 089

De prijs van groen

Als het om geld gaat, lijkt de politiek plotseling niet meer zo ‘groen’.
Dat zie je aan de keuze voor de Blankenburgtunnel dwars door de groene Zuidbuurt (het alternatief de Oranjetunnel of de tunnel boren is ’te duur’) en bij de aanleg van hoogspanningsleidingen en wegverbredingen. Onze gemeente Midden-Delfland heeft een missie om haar grondgebied groen en open te houden, dus die zou aan deze ‘uitverkoop’ toch niet moeten meedoen. Maar helaas, ook in onze gemeente wil men groen opofferen voor een geldtekort. Heel gevaarlijk, want Midden-Delfland is kwetsbaar voor ingrepen van buitenaf.

Maaslandse Dam
Een stukje oud tuinbouwgebied is 8 jaar geleden aangekocht voor veel geld (4 miljoen). Zoals dat voor de economische crisis gebruikelijk was, werden er nog wat kosten bijgeschreven (sanering van nog 6 ha kassen) en werd de grond in de verkoop gedaan.
Omdat het inmiddels crisis was, lukte de verkoop niet meer. Lokale ondernemers mochten niet meer mee-ontwikkelen en het project viel stil.
Maar de kostenmeter liep door en er werd tot nu toe zeker 3 miljoen extra ‘verklungeld’ aan plannen, promoties en renteverlies. Zodat het project nu helemaal uit de markt geprijsd is, althans voor ondernemers en activiteiten die in Midden-Delfland passen.
Reactie van de gemeente: dan gaan we er maar méér huizen bouwen. Men denkt nu zelfs aan een kleine woonwijk van zo’n 45 woningen, midden in het groene Midden-Delfland. De bewoners van zo’n wijkje zijn voor al hun voorzieningen aangewezen op Maasland. (Kinderen naar school: met de auto naar Maasland. Potje pindakaas vergeten? Even met de auto naar de AH: twee keer dwars door Maasland. etc.) Vanuit elk oogpunt een ongewenste ontwikkeling.
Op deze manier wordt het open Midden-Delfland gebied het ‘kind van de rekening’.
Volgens OGP moet je ‘anders denken’. Dat betekent allereerst dat de gemeente het verlies van eigen bestuurlijk falen afboekt! Bestuurlijk geklungel a raison van 3 miljoen kun je toch niet in rekening brengen bij de burgers of ondernemers die in de Maaslandse Dam willen bouwen? Dat zou het afwentelen zijn van slecht bestuur op de burgers!

Als de gemeente de klungelkosten afboekt, kunnen de resterende investeringen worden terugbetaald uit een bescheiden aantal goed ingepaste woningen in de Maaslandse Dam. Verder kunnen er op de gesaneerde tuinbouwlocaties her en der in Midden-Delfland nog enkele woningen bijkomen. Dat kan op verschillende plaatsen zelfs helpen om oude ‘littekens’ te helen.

 

Harnaskade
De Harnaskade is ook zo’n voorbeeld van afwentelen van de gevolgen van de crisis op burgers en groen.images1I10Z1AI
Toen in 2000 de bomen nog tot in de hemel groeiden, werd een mooie inpassing van de Harnaschwetering in het bedrijventerrein voorzien. Een groene ader voor Den Hoorn, met permanente bewoning.  Er werd lustig grond gekocht voor uitplaatsing van bedrijven uit Den Haag en Delft. Maar de voorziene bedrijven kwamen niet.

De gemeente Delft voelde zich niet meer zo prettig bij deze ontwikkeling en kocht zich in 2013 uit de gemeenschappelijke regeling voor een bedrag van ruim 9 miljoen euro. Een veeg teken! Kennelijk verwachtte die gemeente nog veel grotere problemen. Daarna heeft het College van Midden-Delfland met steun van de fracties van VVD, PvdA en CDA zich geschikt in een nieuwe ‘open einde’ regeling met de gemeente Den Haag. Het uiteindelijke tekort kan voor de gemeente Midden-Delfland in de nieuwe regeling tot vele miljoenen oplopen.
En – wat erger is – er ligt inmiddels een nieuw ‘business plan’ waarin de Harnaskade al is weggesaneerd. Het risico is nu dat als de gemeente Midden-Delfland zich alsnog sterk gaat maken voor het behoud van de bebouwing langs de Harnaskade, en daar is OGP vóór,  de rekening zomaar op het bordje van Midden-Delfland kan worden geschoven. Door de nieuwe afspraak heeft de gemeente Midden-Delfland haar positie ten opzichte van de gemeente Den Haag behoorlijk verzwakt en dreigt de Harnaszone kind van de rekening te worden.

 

 

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.