Megastallen in Midden-Delfland?

megastallenRecent verleende de Omgevingsdienst Haaglanden een melkveehouderij in Schipluiden vergunning voor het houden van 675 runderen. OGP werd hierdoor onaangenaam verrast. Gaat het hier om intensieve veehouderij? Daar zijn wij geen voorstander van. Wij zijn juist voor grondgebonden veehouderij in Midden-Delfland. Dit houdt in dat bedrijven alleen kunnen groeien wanneer de extra mest op eigen grond uitgereden of geplaatst kan worden. Extra mest mag ook volledig worden verwerkt, bijvoorbeeld voor de productie van veevoer. Tegenover een groot aantal runderen staat in dit geval dus automatisch een grote, open, groene weide.  Grondgebonden veehouderij is daarbij duurzaam, maatschappelijk verantwoord en in de ogen van velen diervriendelijker. Omdat koeien ook buiten komen (weidegang), blijft het beeld van ‘de koe in de wei’ behouden. Grondgebonden veehouderij past bij het groene, duurzame karakter van onze gemeente. Daarom vroeg raadslid Sonja Smit de wethouder in de raadsvergadering van maart of deze op de hoogte was van de afgifte van de vergunning. Daarnaast was zij benieuwd welke middelen het college ter beschikking heeft om grondgebonden veehouderij te behouden, bevorderen en realiseren. De wethouder heeft beloofd in juni uitgebreid in te gaan op de gestelde vragen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.