Meedoen: een korte cursus voor gemeentepolitiek voor burgers

– maandag 25 maart, 20.00 uur startavond Den Hoorn
– woensdag 3 april, 20.00 uur tweede avond in Maasland
– maandag 15 april, 20.00 uur afsluiting in Schipluiden

In maart 2014 komen er weer verkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland. Niet echt iets waar burgers dagelijks aan denken. Toch betekent dit dat burgers de komende tijd weer volop in beeld komen van de bestuurders van de gemeente: raadsleden, wethouders, partijbesturen allemaal strijden ze straks om uw aandacht en gunst. Tegelijk is er op dit moment ook nationaal grote aandacht voor het functioneren van het ‘lokaal bestuur’. In het kabinet is afgesproken dat er veel nieuwe taken – vooral in het ‘sociale domein’ – worden overgedaan aan de gemeenten. De gemeente wordt dus belangrijker voor een heel grote groep burgers. Helaas stuurde de regering tegelijk de boodschap dat gemeenten moeten gaan opschalen en goedkoper gaan werken.

gemeentepolitiek

Het worden dus spannende tijden voor kleine gemeenten en hun burgers.

Tegen deze actuele achtergrond biedt OGP Midden-Delfland in maart en april 2013 een kleine ‘cursus’ gemeentepolitiek aan. Niks partijpolitieks. Gewoon om u als burger een beetje bij te praten over wat een gemeente nu eigenlijk doet, hoe een gemeente bestuurd wordt en wat je als burger kunt doen om beter gehoord te worden. Moeten we bang zijn voor schaalvergroting, of loopt dat nog niet zo’n vaart? In drie avonden gaat het over de rol van de gemeente, het ‘imago’ van de politiek en over de werkelijke stuurkracht van gemeenteraad en college van B&W. Maar we besteden ook aandacht aan de vraag waarom er zo weinig jongeren actief zijn in de politiek. Tenslotte krijgt u een kijkje achter de schermen van de besluitvorming in een gemeente. In het programma  komen mensen uit verschillende partijen aan het woord. De cursus wil een bijdrage leveren aan een betere meningsvorming over politiek bij de burgers.

  • De eerste avond gaat over de rol van de gemeente en de vraag waarom burgers, vooral jongeren zo weinig met de politiek hebben (met twee jonge kiezers uit Maasland)
  • De tweede avond gaat dieper in de op de taken van de gemeente en het werk van de Raad. Een forum met Ivan Trouwborst (OGP), Ellen Snethlage (Mijn Partij) en Maarten van der Eijk (CDA) discussieert met de deelnemers over invloed van raad en burgers op het beleid.
  • De derde avond vindt plaats in het gemeentehuis en gaat over het werk van de gemeenteraad. Griffier Arjan de Vos geeft achtergrondinformatie en de deelnemers spelen een rollenspel over raadswerk.

De cursus is gratis, u betaalt alleen een bijdrage van 5 euro voor de koffie en thee. De drie avonden zijn verdeeld over de drie kernen, waarbij de slotbijeenkomst in het gemeentehuis in Schipluiden plaatsvindt.
Meer informatie bij:
Pia van Oord piavow@entreeadvies.nl of Lydia van der Kieft vanderkieft@planet.nl.
Kijk ook op facebook.com\OGPMiddenDelfland

Opgeven graag uiterlijk 20 maart piavow@entreeadvies.nl of tel. 0654 655 667
(wacht niet te lang, er is een maximum aantal deelnemers). U krijgt na aanmelding precieze informatie over plaats en tijd.

 

Programma

1e cursusavond
Wat betekent democratie op gemeentelijk niveau?
Den Hoorn, 25 maart. 20 uur

Programma:
1. Kennismaking van de deelnemers
2. Wat doet een gemeente eigenlijk, wat is de relatie tot andere overheden?
3. Wie bestuurt en wie controleert in een gemeente, wat is dualisme?

Pauze

Discussie met Maarten van der Drift en Jamie van Son:
4. Hebben jongeren iets met politiek?
5. Waarom hebben mensen hekel aan politiek?
6. Zou je politiek een beter imago kunnen geven?

2e cursusavond
Wat doet een gemeente(raad)?
Maasland, 3 april, 20 uur

Programma:
1. Wat zijn de kerntaken van de gemeente?
2. Wat betekent dat concreet in Midden-Delfland, enkele raadsleden geven inzicht in de velden Ruimtelijke Ordening, welzijn cultuur, milieu en economie.

Pauze

Discussie:
3. Wat is je invloed als raadslid? Een gesprek met:
o.a. Ivan Trouwborst, raadslid OGP, Ellen Snethlage, raadslid Mijn Partij en Maarten van der Eijk, raadslid CDA.

3e cursusavond
Wat moet je kunnen om politiek bestuurder te kunnen zijn?Schipluiden
15 april, 20 uur

Programma:
Voorlichting in het gemeentehuis
1. Hoe werkt een gemeenteraad in de praktijk?
2. Hoe stuurt een college van B&W ambtenaren aan?
3. Wat moet je kunnen om raadslid te zijn?

Pauze

4. Rollenspel met deelname van burgemeester Rodenburg:
Hoe zou je als raadslid een maatschappelijk probleem met belanggroepen en bestuurders oplossen?Afsluiting, de deelnemers krijgen een herinneringscertificaat.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.