Meedenkers en meedenkers gevraagd

In het kader van “Anders Denken, Samen Doen”

Meedenkers (zijn vaak Dwarsdenkers)

Voor ons zijn “meedenkers” mensen die creatief kunnen kijken naar de aanpak van zaken waar een oplossing voor moet komen of gewoon moeten veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toekomstbestendigheid van ons Midden Delflandgebied, behoud van natuurgebieden, waterbeheer, wegen, parkeren, woningbouw, groenvoorzieningen, cultuur, (jeugd)zorg……Deze onderwerpen dwingen ons regelmatig om buiten de bekende kaders naar oplossingen te zoeken en vragen soms om een gedurfde stellingname. We komen graag in contact met “meedenkers”: mensen die met een open mind naar bestaande situaties kunnen kijken en frisse en onverwachte ideeën hebben voor mogelijke verbeteringen. Vaak dwarsdenkers dus.
Dat bedoelen we met “Anders Denken”

Meedoeners

Als “meedoener” kunt u ons helpen door met ons mee te denken onze zichtbaarheid te vergroten en waar nodig hand- en spandiensten te verlenen. Door af en toe (afgestemd op uw interesse, kennis en voorkeur) wat tijd en energie aan onze vereniging te besteden kunt u voor ons heel belangrijk zijn. Bij het organiseren van een thema avond bijvoorbeeld of (verkiezings)acties. Daarbij werk je actief samen met anderen om het gezicht van OGP goed voor het voetlicht te krijgen.
Dat bedoelen we met “Samen Doen”.

Mocht u open staan voor bovengenoemde ideeën, neem dan contact op met iemand van de fractie of het bestuur. Of neem direct contact op met onze voorzitter, Jose Chung (tel 06-51521343)

Het zou fantastisch zij om u als ondersteunende vriend (wie weet zelfs lid) van OGP te mogen begroeten. Uw hulp wordt in ieder geval zeer gewaardeerd!

Jose Chung

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.