Ledenvergadering OGP op 15 mei

Op 15 mei vergaderen de leden van OGP om 20 uur in Schipluiden in de Dorpshoeve.
Voor de pauze is er sprake van een echte werkvergadering. De leden stellen profielen vast en benoemen de nodige commissies.
Na de pauze hebben we een kort programma over de ‘tafel van Midden-Delfland’, jaarthema van de streekorganisaties. Aansluitend is er wat te eten en te drinken. Goed sociaal contact is van groot belang!

Op de agenda staan de volgende zaken:

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de ledenvergadering van 21 november in Maasland

3. Mededelingen van bestuur en fractie

4. Jaarverslag 2012,
– inhoudelijk bestuursverslag op hoofdpunten, zie onze websute
– financieel verslag van de penningmeester, er is sprake van een klein tekort op de rekening

5. Het profiel van de nieuwe raadsfractie, we presenteren de leden een voorstel voor een profiel

6. Benoeming van de wervingscommissie kandidaten.
Deze commissie werft nieuwe kandidaten en adviseert het bestuur voor een voordracht aan de ledenvergadering van oktober. Wij dragen als leden voor:
– Kees van Gageldonk, Maasland, voorzitter
– Niek Praagman, Den Hoorn, lid
– Govert van Oord, Schipluiden, lid vanuit het bestuur
– Annemiek van Adrichem, ’t Woudt, adviserend lid ‘van buiten’

7. Benoeming van de programmacommissie.
Deze commissie zal een conceptprogramma opstellen dat als leidraad dient voor het werk van bestuur en fractie in de periode vanaf 2014. Wij dragen voor:
– Ivan Trouwborst, Schipluiden, fractievoorzitter
– Thea Arkesteijn, Den Hoorn
– Piet Houtenbos, Maasland
– Pia van Oord, Schipluiden
– Marcel Dekker, Maasland, adviseur

8. Rondvraag en pauze

9. ‘Eten en drinken in Midden-Delfland ’.
Dit jaar is het thema van de Midden-Delfland organisaties ‘De tafel van Midden-Delfland’. Met hulp van de organisaties kijken we naar de ontwikkeling van Midden-Delfland als plek waar producten en diensten voor het stedelijk gebied vandaan komen. Wat is de relatie met Cittaslow?
We krijgen een kleine smakelijke proeverij van de nieuwste producten uit ons gebied. Zodat de vergadering vanzelf overgaat in een gezellig ‘nazit’.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.