Kruispunt Oude Veiling Maasland.. eenrichtingsverkeer?

In oktober agendeerden wij opnieuw het kruispunt bij de Oude Veiling in Maasland voor de commissieagenda. Er is namelijk een studie gedaan naar oplossingen voor het verkeer vanuit en naar de Kerkweg, de Koningin Julianaweg en de Maassluiseweg. Wat blijkt? Er kunnen ter plaatse alleen relatief kleine aanpassingen worden gedaan. En al die kleine aanpassingen bij elkaar helpen maar een klein beetje om het verkeer soepeler af te wikkelen. En het maakt het voor fietsers ook maar een klein beetje veiliger. Voor een echt goede en structurele oplossing moeten we vooral op het grondgebied van Maassluis zoeken.

Nu ervaren we de gesprekken met Maassluis tot op heden nogal als éénrichtingsverkeer. Wij willen graag een gezamenlijke en structurele oplossing waaraan ook onze buren meewerken. Niet meer dan redelijk als je nagaat dat een deel van het probleem wordt veroorzaakt door verkeer dat vanuit de Maassluiseweg naar de A20 wil. En als dat de komende jaren door de nieuwbouw van Maassluis in de Dijkpolder verder toeneemt, dan mag hier wel wat meer worden meegewerkt, vinden wij. Helaas denken onze buren daar tot op heden anders over.

Onze oproep aan de wethouder om met de conclusies uit het rapport nu echt werk te maken van een oplossing met Maassluis werd gelukkig raadsbreed ondersteund. Dat betekent dat in het bestuurlijk overleg over een half jaar wat ons betreft een concreet voorstel ligt voor een structurele oplossing die ook wordt gedragen door de gemeente Maassluis én Rijkswaterstaat. Het duurt daarna natuurlijk nog wel even voordat zo’n oplossing ook echt is gerealiseerd, maar alles begint met zo’n goede eerste stap.

En die kleinere aanpassingen die het wat beter maken voor Maaslanders? Die moeten we natuurlijk gewoon snel uitvoeren. Net als een nieuwe inrichting van ons deel van de Maassluiseweg. Die moet wat ons betreft vooral een dorpse uitstraling krijgen waarbij de gebruiker wordt gedwongen om langzaam ons mooie gebied te betreden. Leuker willen we het daar graag maken, maar makkelijker niet!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.