Krijgt Maasland snel een vernieuwd gezondheidscentrum?

Op 4 april spraken initiatiefnemers en toekomstige gebruikers van een nieuw gezondheidscentrum met leden en bestuur van de OGP fractie. Doel was om na te gaan hoe het staat met de ontwikkeling en de financiering van de plannen. Het werd een vruchtbare en informatieve avond.

foto

Gemeentelijke bijdrage

Juist diezelfde 4 april hadden de stichting Groene Kruis en Wonen Midden-Delfland over de stand van zaken gesproken met het alle wethouders. De uitkomst van het gesprek was deels bevredigend: het gemeentebestuur is bereid om een flinke gemeentelijke bijdrage aan het nieuwe centrum te geven! Er bleven echter ook nog enkele punten van zorg over. Met name aarzelt het college over het geven van een gevraagde lening aan het nieuwe centrum en het garanderen van een hypotheek die de stichting bij de bank zal moeten afsluiten. Deze lening en garanties kreeg enkele jaren geleden het gezondheidscentrum in Den Hoorn ook, dus het zou eigenlijk ‘staand beleid’ zijn. Knelpunt is nu mogelijk ‘Brusselse’ regels op het gebied van mededinging. De initiatiefnemers vragen zich terecht af of het toekomstig centrum beschouwd moet worden als een ‘bedrijf’.

De raadsleden van OGP waren het eens met de initiatiefnemers dat hier gezocht moet worden wat maximaal mogelijk is. Anders wordt een gezonde exploitatie voor het centrum wel erg moeilijk. De achterliggende vraag daarbij is of het college van Midden-Delfland bereid is om hierbij de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken of het liever ‘op safe’ speelt. Uiteraard moet een gemeentelijke bijdrage zorgvuldig worden bepaald. Belangrijk is dan vooral dat er de politieke wil is om te zien wat een gemeente ‘nog net’ kan doen. Een goed advies van mensen die vaker met het ‘Brusselse bijltje’ hebben gehakt, is daarbij onmisbaar.

Samenwerking zorgaanbieders

Een ander belangrijk aspect van een toekomstig gezondheidscentrum in Maasland  is de samenwerking tussen de zorgaanbieders. Hier kan winst worden geboekt  door een grotere efficiëntie, maar vooral ook in de vorm van een verbetering van de dienstverlening aan de bevolking van Maasland.

In de gezondheidszorg is  erg veel in beweging. Er zijn verandering aan de vraagkant: steeds bewustere klanten, die steeds ouder worden en meer zorg aan huis nodig hebben. En er zijn veranderingen aan de aanbodkant: reorganisaties van zorgsystemen, andere geldstromen, een sterkere rol van zorgverzekeraars en een grotere rol van gemeenten.

Voor de initiatiefnemers ligt de focus op het huisvesten van ‘zorgketens’, elkaar aanvullende werksoorten en organisaties. Maatschappelijke thema’s als vergrijzing, dementie, meer zorg aan huis etc., kunnen vanuit het centrum integraal/samenhangend worden aangepakt.  Belangrijk is dat de toekomstige deelnemers ook daadwerkelijk meer gaan samenwerken. De ervaringen met het nieuwe gezondheidscentrum in Den Hoorn laten zien dat zoiets niet vanzelf gebeurt. Bewust en flexibel samenwerken is dus het devies.

Vernieuwend beleid

Belangrijke vraag is op welke manier de samenwerking in het nieuwe gezondheidscentrum in Maasland tot inhoudelijke meerwaarde zal gaan leiden. Wonen Midden-Delfland wil  al vanaf de opstart van het gezondheidscentrum gaan werken aan vormen van samenwerking tussen de zorgorganisaties. Daarbij gaat het vooral om ‘ketenversterking’ die leidt tot nieuwe vormen van (samenwerking bij) zorg . De huisartsen spelen daarbij een belangrijke rol. Hun positie en centrale functie zijn cruciaal voor de  plannen van het centrum.
De gemeente Midden-Delfland heeft op het gebied van samenwerking binnen het centrum nog weinig gedaan en lijkt hier vooral af te wachten. Mede daarom  zullen de toekomstige gebruikers(organisaties) deze samenwerking en vernieuwing zelf moeten gaan vormgeven.

Extra ondersteuning

Naast de inzet van de organisaties kan een tijdelijke externe kracht dit proces helpen aanjagen.
OGP Midden-Delfland gaat (samen met andere partijen)  voorstellen dat de gemeente Midden-Delfland de samenwerking in het gezondheidscentrum Maasland financieel gaat ondersteunen (bijvoorbeeld  voor 3 jaar) en de uitkomsten ervan gebruikt als bron van innovatie en versterking  van het gezondheidsbeleid in de gemeente Midden-Delfland. Dat kan prima worden gefinancierd uit de pot voor beleidsvernieuwing die nog grotendeels ongebruikt ligt te wachten op goede ideeën.

Als ieder meewerkt hopen de initiatiefnemers dat het college van B&W nog vóór de zomer een voorstel voor financiering aan de gemeenteraad zal doen. Dan kan men snel aan de slag, alle plannen liggen klaar en er is grote belangstelling bij zorgverleners om mee te doen.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.