Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 25 oktober 2022

Kleine windmolen bij boerderijen, dat moet toch mogen?

Tussen de ingezonden brieven bij de stukken voor de raadsvergadering van dinsdag 25 oktober zat zowel een schrijven van een agrarisch ondernemer als vanuit het college. Beide met als thema het plaatsen van een kleine windturbine bij een boerenbedrijf. Een tijdje terug is in het bestemmingsplan buitengebied gras duidelijk opgenomen dat het mogelijk moet zijn om kleine windturbines bij boerenbedrijven te plaatsen zodat deze eigen stroom kunnen opwekken en hun bedrijfsvoering op die manier kunnen verduurzamen. Nu is er een ondernemer die vorig jaar meteen stappen heeft gezet en een omgevingsvergunning voor zo’n windturbine heeft aangevraagd en gekregen.

In de 2e stap, de aanvraag van een bouwvergunning gaat het blijkbaar mis. Volgens de gemeente voldoet de beoogde windturbine niet aan de eisen van het bouwbesluit en dus krijgt deze ondernemer geen bouwvergunning. En dat terwijl in Nederland al tientallen van dit soort windturbines bij boerenbedrijven zijn neergezet. Onze vraag is: waarom kan het in andere gemeenten wel en in Midden-Delfland niet? Reden voor de fractie OGP om deze brieven te agenderen voor de eerstkomende komende commissievergadering op 15 november en daar met collega’s van de andere fracties en het college over van gedachten te wisselen. Ons uitgangspunt: dit soort initiatieven moet je als gemeente steunen ipv nu al een jaar tegenwerken.

Invoering toeristenbelasting in Midden-Delfland

Afgelopen raadsvergadering heeft OGP ingestemd met het invoeren van toeristenbelasting in Midden-Delfland per 2023. Wat we erg fijn vinden is dat dit goed met de ondernemers in onze gemeente is afgestemd waarbij ook de doelstelling goed is afgesproken. De inkomsten die de gemeente krijgt uit deze belasting komt weer ten goede aan gebiedsmarketing voor Midden-Delfland en het verder versterken van recreatief toerisme.

Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de ondernemers weten dat dit geld nuttig wordt ingezet om hun streekproducten en diensten goed onder de aandacht te blijven brengen van potentiële bezoekers aan ons mooie gebied en de gemeente heeft een inkomstenbron waaruit dat gefinancierd wordt. En de tarieven van deze belasting zijn realistisch en redelijk ten opzichte van ons omliggende gemeenten. Het wat ons betreft niet de bedoeling dat dit een melkkoe wordt voor allerlei andere zaken die niks met toerisme te maken hebben. Over twee jaar wordt gekeken hoe deze belasting nu werkt en of we daarmee ook de goede dingen bereiken.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.