Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 21 februari 2023

Nieuwe wethouder – nu ook snel een werkprogramma?

Burgemeester van Hemmen feliciteert wethouder Fred Voskamp.

Fred Voskamp is de nieuwe wethouder voor het CDA. Hij volgt Frank ten Have op. Fijn dat er nu weer een compleet college van burgemeester en wethouders is om onze gemeente dagelijks te besturen. De raads- en commissieleden van OGP wensen hem veel succes met zijn werk voor onze mooie gemeente en hopen op een fijne samenwerking!

Daarnaast verwachten we nu natuurlijk snel een werkprogramma zodat onze inwoners ook weten waar de gemeente aan gaat werken en wanneer dit is gebeurd!

Twee belangrijke punten voor onze boeren gaan we in maart bespreken

  1. Eerder hebben wij gevraagd: hoe kunnen we het als gemeente toch mogelijk maken dat de boeren in ons gebied een kleine windturbine kunnen plaatsen om eigen energie op te wekken. Het college heeft op ons verzoek navraag/onderzoek gedaan bij andere gemeenten waar dit wel mag. Maar onze gemeente blijft – als enige gemeente in Nederland – van mening dat het niet kan. Daar willen we toch nog graag even over doorpraten want dat vinden we bijzonder.
  2. Er zijn door het ministerie nieuwe strengere mestregels opgelegd. Hier moeten onze boeren aan gaan voldoen. Deze regels pakken voor veel kringloopboeren in Midden Delfland vervelend uit. Terwijl ze juist zo goed bezig zijn om hun bedrijf in een goede balans met de natuur te brengen.

Brief aan het ministerie over Vliegveld Rotterdam-the Hague – wij willen minder vluchten

Rotterdam airport (RTHA) wil graag het aantal vluchten uitbreiden. Er zijn het afgelopen jaar veel gesprekken geweest met omwonenden, omliggende gemeentes, verschillende natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Daar zijn een aantal mogelijkheden naar voren gekomen. Het vliegveld is dat nu aan het uitwerken om volgend jaar de minister een besluit te kunnen laten nemen.

In het voorstel van het vliegveld wordt vooral uitgegaan van groei. Zij gaan ervan uit dat vliegtuigen stiller worden. Als dit zo is dan kunnen er volgens het vliegveld dus meer vluchten plaatsvinden omdat de geluidsoverlast gelijk blijft. Gemeente Midden Delfland mag hun mening geven in een brief aan het ministerie. Daarin schrijven zij dat groei van het aantal vluchten niet wenselijk is vanwege ons stiltegebied en de overlast van onze inwoners. Dat is fijn, maar wij willen minder overlast. Als OGP vroegen we of de gemeente in hun brief erbij konden zetten om een onderzoek te laten doen naar minder vluchten. Maar daar was bij de rest van de gemeenteraad helaas geen draagvlak voor.

Antwoord gekregen op vragen over het 3e kunstgrasveld van S.V. Den Hoorn

In de vorige vergadering was veel onduidelijkheid over de aanleg van het 3e kunstgrasveld voor SV den Hoorn. Hoe zit het met de lening aan S.V. Den Hoorn en wie heeft de opdracht gegeven in september?

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld en we hebben hier nu antwoord op gekregen.

Het veld is in opdracht van de vereniging aangelegd. Maar er is nog geen overeenkomst tussen S.V. Den Hoorn en de gemeente over de voorwaarden van de lening. Ook ligt er nog een rekening die betaald moet worden.

De gemeente zegt dat de vereniging de rekening moet betalen. Terwijl S.V. Den Hoorn vindt dat de rekening door de gemeente moet worden betaald. Wij vinden dit een nogal rommelige gang van zaken met onduidelijke afspraken. De wethouder heeft gezegd snel een oplossing te zoeken en terug te komen bij de gemeenteraad. We hopen dat deze onduidelijkheid snel wordt opgelost.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.