Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 20 december 2022

Laadpalenbeleid Midden-Delfland vastgesteld maar wij balen als een stekker

Foto: Struyk Verwo Infra

Met het “laadpalenbeleid” worden de komende jaren meer plekken in Midden-Delfland gerealiseerd waar elektrische auto’s kunnen opgeladen in de openbare ruimte en dat is natuurlijk goed nieuws. Ook dat er goed is nagedacht over waar deze plekken moeten komen én dat omwonenden daar bij worden betrokken. Doel is om op termijn in de kernen binnen een straal van 200 meter een laadplek te realiseren. Daar zijn we blij mee want het aandeel elektrische auto’s zal behoorlijk groeien de komende jaren. En toch zijn we (nog) niet helemaal tevreden. Voor inwoners die geen eigen oprit hebben maar wel graag hun auto willen opladen met eigen stroom en/of deze als “batterij” willen gebruiken is in het nieuwe beleid geen regeling opgenomen. Argumenten om dit niet toe te staan zijn vanuit het college en een deel van de gemeenteraad dat dit gevaarlijk is door kabels over de stoep en dat je hiermee een soort van gereserveerde parkeerplaats voor de deur faciliteert.  

Wij vinden dat een gemiste kans omdat er in veel gemeente prima oplossingen gevonden zijn. Bijvoorbeeld door helpen met de aanleg van professionele kabelgoten die de kabel veilig in de stoep wegwerken. Met een motie hebben we nog geprobeerd in onze gemeente in elk geval een pilot te doen met dit soort voorzieningen. Helaas was daar geen meerderheid voor te vinden. Dus, we balen toch een beetje “als een stekker” omdat voor een deel van de inwoners dan alleen de openbare laadpaal als optie beschikbaar is. 

Nieuwe regels in de APV om overlast “Zuipschuiten” tegen te gaan

In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn nu regels en kaarten opgenomen waar het niet meer is toegestaan om gebruik te maken van versterkt geluid op langsvarende boten. Dat is vooral in de bebouwde kom van de drie dorpskernen omdat in het buitengebied de Provinciale Milieuverordening geldt die boven onze APV gaat. We zijn blij dat in Midden-Delfland in de APV nu dezelfde regels gelden als in het Westland. Dat maakt het meer duidelijk voor de gebruikers van onze vaarwegen én de mensen die op de regels toezien. Wel hebben we bij het college aangedrongen op voortdurende en duidelijke communicatie over overlast door geluid in het stiltegebied en de daar geldende regels. Dit om te voorkomen dat na de dorpskern de box vol opengaat en de overlast in ons stiltegebied voortduurt.

Initiatiefvoorstel: Zonnepanelen voor eigen stroom in buitengebied mogelijk maken

De eigenaren van beeldbepalende gebouwen in ons buitengebied hebben net als de rest van de inwoners van Midden Delfland last van een hoge energierekening. Omdat deze panden vaak monumenten zijn is het niet zomaar mogelijk om zonnepanelen op daken te leggen. Een ander alternatief, bijvoorbeeld zonnepanelen op een overkapping of in de tuin, is door de huidige regels vaak ook niet mogelijk. Tegelijk willen we de hele gemeente en dus ook de panden in het buitengebied verduurzamen. Reden voor OGP om een initiatiefvoorstel met beleidsregels in te dienen die het mogelijk maken om voor eigen stroomgebruik toch zonnepanelen te kunnen plaatsen. Met oog voor het open gebied en het betrekken van bijvoorbeeld de polderarchitect.

De komende weken gaat het college van burgemeester en wethouders reageren op ons voorstel, net als de andere partijen in de gemeenteraad. Hopelijk komen we daarna snel tot een gedragen voorstel waar de gemeenteraad mee kan instemmen zodat ook de inwoners in het buitengebied kunnen verduurzamen.

Vragen over uitbreidingen van de Proefboerderij van Lely aan de Zouteveenseweg

Sinds het bedrijf Lely uit Maassluis, bekend van de innovatieve landbouwmachines, een demoboerderij is begonnen aan de Zouteveenseweg in Schipluiden, valt het ons op dat er veel uitbreidingen plaatsvinden en ook regelmatig grond wordt aangevoerd om terrein op te hogen. Reden om vragen te stellen hoe het zit met de vergunningen voor deze activiteiten. Uit de antwoorden van het college blijkt dat een deel van de activiteiten vergund is en dat voor een deel van de (toekomstige) activiteiten nog procedures lopen waarbij het ook nog niet helemaal duidelijk is of er wel toestemming gegeven kan worden of toezicht/handhaving noodzakelijk is. De suggestie vanuit de wethouder om ook het bedrijf zelf een keer de raad te informeren over de plannen en de stand van zaken vinden wij een goede en noodzakelijke actie. Fijn dat dit wordt georganiseerd. Ondertussen vragen we het college om goed toezicht te houden op wat hier gebeurd

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.