Korte berichtjes uit de raadsvergadering van dinsdag 18 april 2023

30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn, toch weer voor rijken

30 nieuwe woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn

OGP is akkoord gegaan met het voornemen om 30 woningen aan de Woudselaan in Den Hoorn te bouwen. We hebben het college nog wel gevraagd welke pogingen ze gedaan heeft om alsnog sociale huurwoningen toe te voegen. In plaats van alleen maar erg dure koopwoningen. Het antwoord was dat dit niet meer kon door oude afspraken.

Wij denken dat dit heus wel kon maar blijkbaar was de echte wil er niet bij het college. Ook was er geen meerderheid bij de raad. OGP zal de bouwplannen die nog op stapel staan eens kritisch onderzoeken op (extra) bouwkansen voor betaalbare woningen.

Een omwonende sprak in. Zij zijn het niet eens met hoe de woningen als apart wijkje worden ingericht. Zij vinden het niet aansluiten op de Woudselaan. Zij zullen waarschijnlijk een zienswijze indienen op de plannen. Dan komt het nog een keer langs de gemeenteraad voordat er een definitief besluit komt.

Dankzij ons initiatief Zonnepanelen binnenkort ook mogelijk bij woningen in het buitengebied

Zonnepanelen

Inwoners en (kleine)bedrijven in het buitengebied met karakteristieke gebouwen kunnen vanwege de welstandsregels vaak geen zonnepanelen op de daken leggen. Daarmee wordt het voor deze mensen moeilijk om hun huis te verduurzamen. 

Vandaar dat we als OGP een voorstel hebben geschreven met regels waarmee dat wel zou kunnen. Natuurlijk kleinschalig, voor eigen gebruik en passend in ons mooie landschap. We zijn blij dat ons voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.

We hebben nog geprobeerd dat al in mei in gang te zetten, maar de wethouder heeft nog iets meer tijd nodig. Iedereen moet de regels kunnen inzien voordat het definitief kan. Inwoners die hier nu al mee bezig zijn, kunnen bij de gemeente navragen hoe ver het is. We zijn blij dat hiermee ook de gebouwen in het buitengebied duurzamer kunnen worden en de energierekening daar omlaag kan!

Gymzaal bij Mariaschool of sporthal?

Op de locatie van de Hoornbloem in Den Hoorn is het plan om nieuwe woningen te gaan bouwen voor ouderen die zorg nodig hebben. Dat betekent dat de sport- en gymzaal daar gaat verdwijnen. Daarmee ontstaat een probleem voor de leerlingen van de Mariaschool die daar gymles krijgen én voor de sportverenigingen die daar sporten.

De wethouder stelt voor of er bij de Mariaschool een gymzaal kan worden gebouwd met extra mogelijkheden. Zodat deze ook gehuurd kan worden door sportverenigingen.

Maar een gymzaal is geen sporthal en geeft ook extra overlast voor de buurt. Bovendien zijn een aantal sportverenigingen (op initiatief van DIOS) bezig om op het sportcomplex in Den Hoorn een echte hal te bouwen. Als daar zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt door verschillende sportverenigingen wordt dat haalbaar en betaalbaar.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen een gymzaal bij de Mariaschool wordt bekeken. Maar dat ook het plan voor een sporthal goed wordt uitgewerkt. Dan kunnen we hopelijk snel een goede keuze maken voor de leerlingen en de sportverenigingen. Het voorstel is aangepast. De wethouder heeft aangegeven dat ze ook de bouw van een sporthal, met alles erbij, mee zal nemen

Begrijpt u het nog? Voorstel dienstverleningsvisie 2023-2033

Het Klant Contact Centrum van Midden-Delfland

Een visie met volstrekt onbegrijpelijke taal en daarom konden we niet instemmen met dit voorstel.

Volgens ons is het voor onze inwoners en ondernemers niet duidelijk ‘wat wij voor u doen’.

Er is geen helder doel en niet meetbaar wat er verbeterd moet worden.

We hebben aan onze collega-raadsleden voorgesteld om binnenkort een heldere, korte visie te maken die daar wel aan voldoet. Een goed voorbeeld daarvan vinden wij de visie van de gemeente Heerde. Eenzelfde soort gemeente die net zo groot is als Midden–Delfland.

Helaas was er weinig steun vanuit de rest van de gemeenteraad op dit tegenvoorstel. We gaan dus aan de slag met een visie waarin staat dat we gaan werken aan “opgave-gestuurde, collectieve en transactionele dienstverlening omdat de maatschappij verandert door demografische, technologische en sociale ontwikkelingen”. Dat u het even weet…

Lening SV Den Hoorn – het duurt toch al te lang!? – Motie

Sinds vorig jaar zomer wordt hier al over gesproken, maar men wordt het maar niet eens. Wat ons betreft is een aanbod van een lening niet oneindig. Het kunstgrasveld is al in september 2022 aangelegd. En de ondernemer die dat heeft gedaan is ook nog niet door SV Den Hoorn betaald. Wij hebben samen met de collega’s van Mijn Partij een voorstel ingediend; Geef het aanbod voor de lening aan SV den Hoorn nog maximaal 1 maand de tijd.

De wethouder zag dat wel zitten als steun in de rug in een veel te lang durende discussie. Tot onze verbazing de meerderheid van de raad niet.

Natuurlijk hebben we weer vragen gesteld over praktische zaken:

 • De slechte staat van fiets/voetpad langs de Vlaardingsekade en hebben het college verzocht om deze -mede met oog op de Kadeloop begin juli- snel op te knappen.
  De wethouder geeft aan dat mee te nemen in zijn gesprekken met waterschap en de organisatie die het voet/fietspad beheert. Zij moeten dit opknappen.
 • Hoever is het onderzoek naar verkeersmaatregelen op de Zouteveenseweg? Deze wordt nu weer steeds vaker door (zwaar)sluipverkeer gebruikt en gaat hard achteruit.
  De wethouder geeft aan dat het onderzoek klaar is, maar wat er uit is gekomen moeten nog worden bekeken. Daarna krijgt de gemeenteraad informatie hierover. We hopen dat er nu snel ook echt maatregelen worden getroffen om sluipverkeer tegen te gaan. De aanwonenden wachten inmiddels al ruim twee jaar op een oplossing.
 • Vraag over hoge houten uitkijkstoelen langs de Vlaardingsekade; Wanneer zijn deze weer opgeknapt nu ze al geruime tijd buiten gebruik zijn?
  De wethouder gaat ermee aan de slag. Via de WOS mocht deze vraag op wat aandacht rekenen: https://wos.nl/nieuws/artikel/hoge-stoelen-langs-vlaardingsevaart-buiten-gebruik
 • Vraag over aanleg van laatste stuk fietspad langs de Harnaskade in Den Hoorn: In 2021 is het laatste stuk van het fietspad langs de westzijde van de Harnaskade tot de Woudselaan verdwenen. Reden was de bouw van de bedrijfshal van Paardekooper. De wethouder heeft toen aangegeven dat aan de andere kant (oostzijde) een nieuw fietspad wordt aangelegd als de bouwwerkzaamheden daar klaar zijn. Dat is nu zover.
  Het antwoord van de wethouder is nu dat het fietspad op zijn vroegst in 2025 kan worden aangelegd. Daar zijn wij het niet mee eens. De wethouder gaat uitzoeken waarom het nu ineens anders is geworden en komt daar op terug. Wordt dus vervolgd!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.